Veel respons op petitie ‘Bakkum Autoluw!’

Castricum – Het comité ‘Bakkum Autoluw’ is onlangs een petitie gestart om de overlast van het gemotoriseerde verkeer in Bakkum de kop in te drukken. Al ruim 120 mensen hebben de petitie ondertekend.

Door Hans Boot

Anouk Lindeman sprak vorig voorjaar al tijdens commissievergaderingen namens een bewonersgroep haar bezorgdheid uit over de steeds groter wordende overlast van het gemotoriseerde verkeer door het dorp. Ze startte toen een breed ondersteunde petitie, die aan het gemeentebestuur zou worden overhandigd. Zij vertelt waarom dat niet is gebeurd: ,,Het leek niet meer nodig, omdat de ambtenaren met ons in gesprek gingen over maatregelen. Alle mogelijke verbeteringen zijn inmiddels intensief door de gemeente onderzocht en met ons besproken, maar die bleken helaas alle niet afdoende. Het overleg heeft niet geleid tot een voorstel van de gemeente waar wij achter staan.”

Draagvlak

Omdat het resultaat van het overleg met de gemeente onbevredigend was, heeft het comité met behulp van Alex van der Leest van de Fietsersbond Castricum en Evert Hofland van de Overleggroep Zanderij Autoluw opnieuw een petitie in het leven geroepen onder de naam ‘Bakkum Autoluw!’. Lindeman: ,,We krijgen veel reacties. Ook veel suggesties voor oplossingen die al met de gemeente waren besproken. We krijgen steun uit heel Bakkum. Het gaat ons om de leefbaarheid in het dorp, waar kinderen en ouderen zich veilig moeten kunnen bewegen. Ondertekenen blijft mogelijk tot in september.”

Participatietraject

Voor informatie over de petitie werd een flyer gemaakt, waarover Alex van der Leest zegt: ,,Er is vrijwel overal in Bakkum geflyerd. Alleen nog niet op Duin en Bosch. Dat gebeurt binnenkort, want wij denken dat een autoluw Bakkum bijvoorbeeld voor jonge gezinnen die daar wonen van belang kan zijn. Hun kinderen lopen of fietsen immers via de drukte in Bakkum naar de Cuneraschool aan de Vondelstraat.”

Volgens planning zal de petitie in september worden overhandigd aan de burgemeester. ,,Let wel, het gaat slechts om een proef. Uitgangspunt is dat er op vier locaties een knip wordt gemaakt. Zodoende is Bakkum het doorgaande autoverkeer volledig kwijt, terwijl alles voor auto’s bereikbaarheid blijft. We vragen om een pilot en denken dat die eenvoudig te realiseren is. Als de gemeente die proef een kans geeft, komt er natuurlijk wel eerst een participatietraject met de Bakkummers”, aldus Van der Leest. Mensen die de petitie willen tekenen kunnen Op bakkumautoluw.petities.nl terecht.

Op de foto:
Anouk en Alex brengen in beeld hoe de knip op de hoek Van Renesselaan/Dr. Jacobilaan kan worden gemaakt. (Foto: Hans Boot)