Veel interesse in nieuwe bestemming Maranathakerk

Castricum – Vorige week maandagavond hield de gemeente een informatieavond over de nieuwe bestemming van de locatie waar nu de Maranathakerk staat. Ondanks dat inwoners daarvoor een enquête konden invullen, waren nog zo’n vijftig belangstellenden met vragen naar het gemeentehuis gekomen.

Door Hans Boot

Omdat de gemeente na het medio 2024 leeg komen van de Maranathakerk aan de Prins Hendrikstraat de mogelijkheden onderzoekt voor de bouw van woningen, een zorgpraktijk, bioscoop of combinatie daarvan op deze locatie, is een verkenning opgesteld op ikdenkmeeovercastricum.nl. Via deze site kon tot 20 maart een enquête worden ingevuld, waarvan volgens een woordvoerder van de gemeente circa zeshonderd inwoners gebruik hadden gemaakt. Daaraan werd toegevoegd dat de gemeente na deze datum nog drie weken nodig heeft om de uitslag bekend te maken.

Buurtcomité

Op de inloopavond bleek dat de belangen van de bezoekers sterk uiteen liepen. Zo pleitten Jos Verkleij en Jan Buijsman voor een bioscoop op deze plek, zoals zij verwoordden: ,,Wij hechten veel waarde aan het behoud van de bioscoop in ons dorp, omdat deze een belangrijke rol vervult in de culturele belangstelling van de bewoners. Dat blijkt met name uit het gegeven dat de gemiddelde jaarbezetting minimaal overeenkomt met het landelijk gemiddelde. Voorts zijn wij, het bestuur van CineCast, Corso heel erkentelijk dat we al jaren onze films voor zo’n vijfhonderd abonnees daar kunnen vertonen. Een bioscoop met drie zalen in combinatie met woningbouw lijkt ons een prima bestemming voor deze plek. Die ligt namelijk centraal en een bioscoop vraagt geen extra parkeerplaatsen, omdat parkeren op De Brink mogelijk is.’’

Het buurtcomité, bestaande uit bewoners van de Prins Hendrikstraat, Koning Willemstraat en de Prinses Beatrixstraat, denkt daar volgens vertegenwoordiger Klaas Dekkers heel anders over: ,,We voeren al een paar jaar overleg met de gemeente sinds bekend werd dat de kerk verkocht zou worden en hebben zelfs een eigen plan ingediend. Ons comité is niet tegen sloop van de kerk, maar wel tegen een bioscoop. Die vraagt namelijk om blinde muren en dan krijg je een blokkendoos die niet bij de uitstraling van de locatie past. Ook is er voor een bioscoop onvoldoende ruimte voor parkeren en wij vrezen dat zo’n onderneming vroeg of laat wil uitbreiden of terrassen wil toevoegen. Ons plan voorziet in passende woningbouw voor bijvoorbeeld starters en senioren, in combinatie met een zorgcentrum en zien dat als toegevoegde waarde voor de buurt.’’

Hoe nu verder?

De gemeente heeft een schema opgesteld, waarin de stappen van het proces worden genoemd. Dit houdt in dat na het bekend zijn van de resultaten van de participatie de richting wordt bepaald voor het nieuwbouwprogramma. Daarna vindt besluitvorming plaats over onder andere een ruimtelijk kader, gevolgd door een opdracht aan een architect en de voorbereiding van een bestemmingsplan. In het schema ontbreekt een planning, dus kennelijk durft het college daar nog geen uitspraken over te doen. (Foto: Hans Boot)