Vastenactie-activiteiten in R.K. kerk

Zondag 18 februari zal er bij de H. Mis in de R.K kerk in Uitgeest extra aandacht worden besteed aan de Vastenactie en het project dat men als parochie hierbij steunt dit jaar. Na afloop wordt er door de AMO een buitendeurcollecte ten bate van het project gehouden. Volgende maand, 18 maart, zal er nog een collecte worden gehouden voor dit doel en op dinsdag 6 maart staat er een Vastenactiemaaltijd in de Klop gepland. De intekenlijst hiervoor ligt achterin de kerk.  De AMO-groep zal dit jaar op zaterdag 24 maart meelopen met de Pelgrimstocht. Als u mee wilt lopen of ons wilt sponsoren ten bate van het project is dat natuurlijk mogelijk!

Tijdens Vastenactie 2018 zamelen we geld in voor een project in Mbala in Zambia (Afrika). De Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria helpen daar kinderen en volwassenen die het moeilijk hebben.

Aan de rand van de stad Mbala leven veel mensen in sloppenwijken. De meesten van hen vinden geen werk. Er is geen elektriciteit, de bewoners moeten water halen uit de rivier. Goede wc’s en riolering ontbreken, waardoor mensen gemakkelijk ziek worden.

Veel kinderen hebben hun ouders verloren aan de ziekte aids. Meestal worden deze weeskinderen opgevangen door familie, vaak de oma’s. Die zorg valt de opa’s en oma’s vaak zwaar, omdat ze oud zijn en niet meer kunnen werken. Deze families zijn zeer arm, ze kunnen bijna geen eten en schoolgeld betalen. Veel kinderen gaan dan ook niet of nauwelijks naar school. Als er al geld is, worden alleen de jongens naar school gestuurd. De meisjes trouwen toch jong, dus veel mensen vinden het zonde van het geld om meisjes naar school te sturen.

Weeshuis Sunsuntila

De zusters zijn een weeshuis gestart, Sunsuntila. Ook kinderen die nog één ouder hebben kunnen er terecht. Ze slapen er niet, maar krijgen dagelijks – behalve op zondag – een maaltijd en hun schoolgeld wordt betaald. Na schooltijd krijgen de kinderen hulp bij hun huiswerk en kunnen ze spelen. Veel speelmaterialen zijn er niet, wel wat trommels. Er wordt regelmatig muziek gemaakt en gedanst.

School voor gehandicapte kinderen

Gehandicapte kinderen hebben het extra moeilijk in Zambia Compound. Ze zitten meestal de hele dag verstopt in huis. Dankzij de zusters krijgen ze in de Victor Braun School voor gehandicapte kinderen onderwijs en fysiotherapie. De oudere kinderen leren matten en kleding maken. In deze school hebben de kinderen voor het eerst een eigen plaats waar ze vrienden maken en nieuwe dingen leren.

Het weeshuis Sunsuntila en de Victor Braun school hebben leermiddelen en speelmaterialen nodig. Voor de lichamelijk gehandicapte kinderen zijn ook speciale spullen nodig, zoals een hometrainer (€185), looprekken (€32), een televisie met DVD-speler en DVD’s. (€700), radio (€170), rekenmachines (per stuk €12), computers (per stuk €750) en een grote pan voor de keuken(€75).

Uiteraard is het ook mogelijk om een geldelijke bijdrage over te maken op het rekeningnummer van de AMO: IBAN NL 12 RABO 0152101950 o.v.v ‘Vastenactie’.