Vaste deel afvalstoffenheffing binnenkort in de bus

Castricum – De afvalstoffenheffing ziet er vanaf dit jaar anders uit. De gemeente Castricum is op weg naar veel minder restafval: in 2025 mag er nog maar dertig kilo restafval per inwoner per jaar verbrand worden. Om dit te realiseren is een aantal maatregelen ingevoerd. Nu al worden de positieve resultaten hiervan teruggevonden in de hoeveelheid PMD-afval die veel hoger is en de hoeveelheid restafval die aanzienlijk minder is. De gemeente is dan ook blij met de inzet van de inwoners.

Vanaf 2021 is nu ook de variabele afvalstoffenheffing in werking. Inwoners betalen dan jaarlijks een vast deel voor onder meer het legen en verwerken van hun PMD- en GFT-afval plus een variabel deel voor iedere keer dat de restafvalcontainer geleegd wordt of restafval in de ondergrondse container wordt gegooid. Op de aanslag die deze week op de mat ligt staat alleen het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Vanaf 15 maart kunnen alle inwoners online, via digitaalloket.cocensus.nl inzien hoe vaak de restafvalcontainer geleegd is of een inworp in de ondergrondse container is gedaan. Op deze manier kan de voortgang van de variabele kosten worden gevolgd. Deze worden begin 2022 in rekening gebracht.

Afval scheiden levert veel op. Glas, textiel, plastic en gft-afval worden gerecycled tot nieuwe grondstoffen. De komende maanden gaat de gemeente de inwoners ondersteunen bij het scheiden van afval. Dat gebeurt met een campagne op social media en met films met tips en trucs die op www.opreisnaar2050.nl staan.

Meer informatie

Op de website van de gemeente staat meer informatie over afval. Op de website www.opreisnaar2050.nl staat meer uitgelegd over de achtergronden van het afvalbeleid en informatie over afval scheiden, waarom, hoe, tips en adviezen. U vindt er folders met rekenvoorbeelden, films met uitleg en achtergrondinformatie over de klimaatdoelstellingen. (Foto: aangeleverd)