Spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg Castricum

Variant Fietsersbond in Integraal Verkeersplan

Castricum – Het voorstel dat de Fietsersbond heeft aangedragen om de problematiek rond de Beverwijkerstraatweg op te lossen, wordt aan de bestuursopdracht voor het Integraal Verkeersplan toegevoegd. Een motie van GroenLinks en D66 daarover bleek door een ruimte meerderheid te worden gesteund.

Door Hans Boot

Tijdens het debat lieten Fractie Van Schoonhoven en de PvdA weten mede-indiener te willen zijn. Naast de indieners van de motie stemden de VVD, De Vrije Lijst en CKenG met de motie in. Het GDB nam een afwachtende houding aan, omdat deze partij de voorkeur geeft aan een verdiept spoor. CDA vond de vierde variant anti-auto en was daarom tegen. Forza! wilde de motie niet steunen. Inspreker Alex van der Leest (Fietsersbond) zei het onderzoek naar de drie andere varianten ‘eigenlijk onnodig’ te vinden. Ook wees hij erop dat de grote hoeveelheden handtekeningen voor de petities tegen de Westroute en de Zuid-Oostroute een teken aan de wand waren.

De vierde variant

Uitgangspunt is dat geen nieuwe infrastructuur nodig is (‘geen extra auto-asfalt’). Voorts wordt de veiligheid op de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg aangepakt door te voorkomen dat auto’s op de overweg stilstaan. Door het beperken van afslaand verkeer na de overgang ontstaan namelijk geen plotselinge files. Tevens wordt autodrukte op de overweg verminderd door het gebruik van de alternatieve route naar de IJmond via de N513/N203 te stimuleren. ,,Dat scheelt maar een paar minuten vergeleken met de route via de Beverwijkerstraatweg en is voor veel Castricummers zelfs sneller”, aldus Van der Leest. (Foto: Bos Media Services)