Van A8 naar A9! Wat moeten we dan afwegen?

Het project Verbinding A8-A9 is erop gericht om de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen op te lossen, die ontstaan door het gebrek aan een goede verbinding tussen deze twee snelwegen. In de planstudie worden zeven alternatieven onderzocht voor het verbeteren van de verbinding. Maar wat de één een prima oplossing vindt, is voor de ander helemaal niet wenselijk. In een serie artikelen vertellen voor- en tegenstanders per alternatief waarom dit wel of niet een goed idee is. Zo wordt duidelijk gemaakt welke verschillende, en soms tegengestelde, belangen er spelen.

 

Alternatief 3: Golfbaanalternatief

Het Golfbaanalternatief loopt van de A8 rechtdoor naar de A9 en is feitelijk de kortste verbinding. Een van de voorstanders van dit alternatief is Rijkswaterstaat. De Heemskerkse Golfclub is tegen. Op de website www.verbindinga8-a9.nl kunt u hun argumenten lezen en bekijken via een korte animatiefilm.