VakantieFUN-programma voor kinderen met indicatie

Regio – Zes weken zomervakantie je kind bezig houden is voor veel ouders lastig te organiseren. Zeker als je kind niet mee kan doen aan het reguliere aanbod, omdat het kwetsbaar is en niet zomaar in de groep past. Stichting Sport-Z organiseert daarom ook dit jaar weer VakantieFUN in samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Heiloo en Castricum. Van 24 juli tot en met 18 augustus kunnen kinderen en jongeren onder professionele begeleiding meedoen met het programma in sportcomplex De Meent. Aanmelden via www.sport-z.org/vakantiefun kan tot 30 april.

Het creatieve en sportieve programma van VakantieFUN is speciaal gericht op kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar die geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod. Zij ervaren bijvoorbeeld problemen bij het verwerken van prikkels of taal, of hebben moeite met het reguleren van emoties en gedrag. Stichting Sport-Z is de afgelopen jaren met succes deze uitdaging aangegaan om deze kinderen en jongeren een mooi programma te bieden. ,,We ontwikkelen het programma continue door. Ook dit jaar hebben we weer een verandering doorgevoerd met speciale thema- en tienerdagen en vernieuwende en uitdagende activiteiten. Zo blijft VakantieFUN ook voor diegene die vaker meedoen iets om naar uit te kijken’’, vertelt Thomas Botman van Sport-Z.

Dit jaar staan weer nieuwe sporten en creatieve activiteiten op het programma. Bij de inschrijving kunnen de kinderen/jongeren aangeven of de voorkeur uitgaat naar een sportief programma, een creatief programma of een mix van beide. Op dinsdagen worden speciale tienerdagen georganiseerd met extra vernieuwende en uitdagende activiteiten. Gezien het specifieke gedrag dat aansluit bij indicaties als AD(H)D, ASS (autisme, PDD-NOS, Asperger), TOS of Gilles de la Tourette, wordt gedurende de dag vooral gelet op structuur, duidelijkheid, bekendheid en plezier. VakantieFUN vindt plaats op werkdagen in de eerste vier weken van de zomervakantie.

Meedoen

Ouders en verzorgers van kinderen/jongeren die binnen de specifieke doelgroep vallen en die in een deelnemende gemeenten wonen, kunnen hun kind tot en met 30 april via www.sport-z.org/vakantiefun aanmelden voor VakantieFUN. Deelname aan VakantieFUN is kosteloos. Voor vragen over VakantieFUN kunt u contact opnemen met Hester Zwart (06 52493264 / h.zwart@sport-z.org) of Thomas Botman (06 25326288 / t.botman@sport-z.org). begeleiding. (Foto: aangeleverd)