Uitspraak Raad van State over inrit Bakkummerstraat roept vragen op

Castricum – In deze krant van 5 juli jl. werd verslag gedaan over de strijd die de bewoners van de Bakkummerstraat 56 al jaren tegen de gemeente voeren over een afgegeven omgevingsvergunning voor het gebruik van een achterliggend bedrijfsterrein en de inrit daar naartoe. Het hoger beroep diende op 21 juni jl. bij de Raad van State en de bestuursrechter maakte 23 augustus zijn uitspraak bekend. Nadere besluitvorming van het college laat nog even op zich wachten.

Door Hans Boot

Achter de woningen Bakkummerstraat 54 en 56 ligt een terrein waarop diverse bedrijven in de loop der jaren waren gevestigd. Dat waren onder meer een loodgieter, bouwbedrijf, het kantoor van een onderwijsinstelling en sinds 2014 is dat Dokter Bosman, een polikliniek in geestelijke gezondheidszorg die de opstallen en grond huurt. Daartoe behoort ook een toegangsweg tussen genoemde woningen, die uitmondt in een parkeerterrein voor medewerkers en bezoekers van de kliniek.

André en Anouk Wilderdijk kochten in 2016 de woning op nummer 56 en hebben het recht van overpad om hun deur in de zijgevel van hun huis te bereiken. Zij strijden al geruime tijd tegen de overlast van autoverkeer langs de gevel van hun huis.

Hoger beroep

Begin 2022 heeft de rechter in Alkmaar geconstateerd dat er normen van onder andere geluidshinder worden overschreden en de gemeente de problemen moet oplossen. Er werd bepaald dat er 5 km-bordjes moesten worden geplaatst. Dat is ook gebeurd in maart vorig jaar. Volgens de bewoners wordt er echter op de inrit nog steeds veel te hard gereden en wordt er niet gehandhaafd. Vandaar dat zij aanvullend hoger beroep aantekenden bij de Raad van State en de rechter tijdens de zitting op 21 juni hebben gevraagd de polikliniek te dwingen om maatregelen te nemen. De bewoners zouden het liefst zien dat de inrit op bepaalde tijden zou worden afgesloten en dat de bezoekers van de kliniek worden verplicht om in de Bakkummerstraat te parkeren.

Goed advies

De uitspraak van de laatste zitting werd vorige week woensdag gedaan en wordt vermeld in een lijvig document. In grote lijnen komt het erop neer dat de omgevingsvergunning voor Dokter Bosman in stand blijft. Daarnaast staat in de persaankondiging van de Raad van State: ,,De rechtbank heeft overwogen dat het college van burgemeester en wethouders er zorg voor moet dragen dat er in de omgevingsvergunning maatregelen worden opgenomen om te waarborgen dat er op de inrit niet harder dan 5 km per uur wordt gereden.’’

Verder wordt in het midden gelaten wat die maatregelen zouden kunnen zijn, hoe er wordt gehandhaafd en welke sancties er bij overtreding worden toegepast. De uitspraak roept dus nogal wat vragen op, zoals verkeerswethouder Valentijn Brouwer bevestigde: ,,Ik wil eerst een goed advies van mijn ambtenaren voor het college over deze kwestie kan besluiten. De vraag is bijvoorbeeld hoe het zit met het aanbrengen van voorzieningen als drempels of flitspalen op particuliere grond.’’

De betreffende bewoners van de Bakkummerstraat hebben laten weten dat ze het voorlopig bij de uitspraak laten en eerst in overleg gaan met hun advocaat. (Archieffoto: Hans Boot)