Uitgeestse juffen en meesters aan het woord: Nelleke Wester

Wie kent ze niet, de juffen en meesters op de Uitgeestse basisscholen. Ze kennen vaak de helft van het dorp! Monique Teeling ging bij de scholen langs om de juffen en meesters te vragen naar hun ervaringen in Uitgeest. Haar bevindingen vindt u  onder deze kop regelmatig in de Uitgeester Courant.

Zij volgde de Kleuter Leidster Opleiding School in Haarlem en staat inmiddels meer dan 30 jaar voor de klas. Nelleke Wester kwam op 21-jarige leeftijd in Uitgeest werken en merkte direct dat de Uitgeester bewoners haar echt wilden leren kennen. Zij werkte eerst op de Molenhoek. Een katholieke school waarvan zij zich onder andere herinnert dat alle leerkrachten van verschillende Uitgeester scholen door de pastoor werden uitgenodigd als deze jarig was. Er werd koffie met taart geserveerd en zodoende kende iedereen elkaar.

Toen haar derde zoon werd geboren, stopte zij met werken. Dat hield zij precies twee jaar vol maar wilde toen graag weer aan het werk. Zij werd aangenomen op de openbare basisschool voor Dalton onderwijs De Wissel. Ooit waren hier zes kleuterklassen, nu zijn er nog twee over met kinderen van de Kleis en uit het dorp maar ook uit Heemskerk. Met een lach vertelt Nelleke dat er nu zelfs kinderen in haar klas zitten van wie zij de moeders heeft les gegeven. Nelleke: “Het is leuk om dingen in een leerling van een ouder te herkennen.”

De kleuters vindt zij niet zozeer veranderd in de loop der jaren, wel de wereld om hen heen. Haar hart ligt echt bij deze leeftijdsgroep waarmee je zo goed kunt inspelen op bepaalde activiteiten. Is er een bezoek aan de dierentuin geweest, dan is dat prima in te passen in het spelen met letters of cijfers. Nelleke: “Wij werken volgens het Daltonprincipe en leren kinderen stap voor stap zelfstandig worden. Dat doen wij door samen te werken en ze te leren omgaan met verantwoordelijkheid. We bouwen dat heel rustig op. Men weet niet altijd waar Dalton onderwijs voor staat en het idee bestaat dat kinderen hier alles zelf moeten doen.” Dat dit zeker niet het geval is, wil Nelleke graag toelichten. “Hier krijgen kinderen taken op hun eigen niveau, de kleuters werken met een weektaak met opdrachten die in de loop van de week moeten worden afgerond. De leerkracht zorgt ervoor dat ieder kind succes ervaart bij het maken van de taak. Ook hebben wij het maatjes systeem waarbij de leerling voor een week een maatje heeft waarmee wordt samengewerkt, na een aantal weken wisselen de kinderen in de klas van plek en werken ze weer samen met een ander maatje. Een aantal keer per jaar wisselen de kinderen zelfs van klas. Tijdens de wisselmiddag mogen zij zelf een activiteit kiezen. Zij zitten dan met verschillende leeftijden door elkaar. Zo zie je een kind uit groep 8 samen knutselen met een kind uit groep 4.  Hierdoor leren zij elkaar goed kennen en dat bevordert het gevoel van veiligheid op school.”

Het is vrijdagmiddag en de kinderen luisteren aandachtig naar juf Nelleke die zeer beeldend een spannend verhaal voorleest. Een vierjarig jongetje droomt weg, wijst naar beneden en fluistert: “Nieuwe sok” om vervolgens zijn andere voet naar voren te steken en er geheimzinnig aan toe te voegen: “Ik heb er nóg een”.