Uitgeestse juffen en meesters aan het woord: Ingrid Drukker

Wie kent ze niet, de juffen en meesters op de Uitgeestse basisscholen. Ze kennen vaak de helft van het dorp! Monique Teeling ging bij de scholen langs om de juffen en meesters te vragen naar hun ervaringen in Uitgeest. Haar bevindingen vindt u  onder deze kop regelmatig in de Uitgeester Courant.

Er heerst een serene rust in groep drie van de Uitgeester Vrijburgschool op de vrijdagmiddag. Het lokaal is gebouwd in de patio en oogt ruim en licht. Juf Ingrid Drukker zit naast een leerling aan een tafeltje en legt uit wat de bedoeling is. Zesendertig jaar geleden studeerde zij af aan de Pedagogische Academie in Amsterdam en ontdekte dat er geen banen waren. Via een docent kwam ze op de Jozefschool in Uitgeest en uiteindelijk ging zij naar de Vrijburgschool waar ze nooit meer is weggegaan. Ingrid: “Ik heb nu een klas met zestien kinderen en het bijzondere aan deze groep is dat er haast geen ruzie is. Ze helpen elkaar en gaan goed met elkaar om. Ik vind groep drie een enige groep om les aan te geven. Ze leren lezen en schrijven, maken snel vorderingen en zijn zelf soms verrast dat ze het kunnen. Die verwondering die je bij hen ziet, daar geniet ik enorm van. Soms ga ik wel eens even terug naar een les van het begin en dan zie je hen denken ‘ha makkie’ en dat is zó leuk!” Momenteel heeft de Vrijburgschool een project  met de naam Breinplein lopen dat is afgeleid van een onderwijsinnovatieprogramma van het Talentenkracht centrum van de Vrije Universiteit. Een nieuwsgierige houding is van essentieel belang voor de ontplooiing van kinderen en hun talenten op het gebied van wetenschap, techniek en bèta vaardigheden. Door materialen en lesmethoden stimuleer je de nieuwsgierigheid, leren zij zich concentreren en probleemoplossend denken. Dit alles gebeurt in groepjes die samenwerken onder begeleiding van twee leerlingen uit een hogere groep. Met enthousiasme wandelen de kinderen naar een aangrenzend lokaal en Ingrid neemt plaats met twee kinderen aan de instructietafel om hen spelenderwijs op gang te helpen. Ze hebben zichtbaar plezier in de opdrachten en laten trots zien wat ze bereikt hebben. Eenmaal terug in de klas zegt Ingrid: “De slogan ‘samen presteren en samen presenteren’ past bij deze school. Dat geldt voor de kinderen maar ook voor de mensen om hen heen. We hebben laatst een circusvoorstelling gegeven op het podium in de aula met spreekstalmeesters, buikdanseressen, clowns en wilde dieren. Familie en bekenden kwamen kijken. En nu hebben we de leesstoel om het lezen te bevorderen en te promoten. Ouders en opa’s en oma’s komen in de kas voorlezen.” Ingrid heeft een duobaan met juf Ria en zij is volgens Ingrid de allerliefste juf die je maar kunt hebben.  Prettig is dat zij volledig op een lijn zitten. Ingrid: “Wij worden door school vrijgelaten om ideeën in te brengen, zo hebben we een speelzolder in de klas die we straks weer ombouwen tot bibliotheek. Verder hebben we materiaal voor kinderen die meer kunnen en uitdaging nodig hebben. In iedere groep hebben we een kist met niveau- of levelwerk zodat iedereen krijgt waar hij of zij aan toe is. Dat uitdaging een rol speelt blijkt uit het voorbeeld van een rekenles. Ingrid: “Ik liet zien dat je kunt rekenen 8 eraf 5 = 3, maar ook 18 eraf  5 = 13 dus weer die 3 in beeld. Vervolgens zette ik een enorm getal op het bord met hetzelfde type rekensom waarop een leerling die de logica zag verrukt riep:” Oh juf, zulke moeilijke sommen hebben ze niet eens in groep 5!” Wij proberen in de klas een veilige sfeer te creëren zodat je ieder kind meekrijgt. Dat het goed zit met de sfeer blijkt uit de knuffels die Ingrid krijgt als iedereen klaarzit voor de foto. Lachend ondergaat zij deze uitbarsting van liefde.

Open huis/inloopavond woensdag 23 maart 18.30 – 19.30 uur.