Uitgeest unieke fourage-plek voor trekvogels

Twee weken geleden werden de gronden rondom het Fort bij Krommeniedijk onder water gezet door het sluisje open te zetten. Een systeem dat aanvankelijk niet bedacht is voor de vogels maar om de vijand tegen te houden. Dit Fort behoort tot de Stelling van Amsterdam, een 19e-eeuwse 135 km lange verdedigingslinie rondom de hoofdstad. Het omliggende terrein kon op een afstand van 15 kilometer van Amsterdam binnen 48 uur onder water gezet, geïnundeerd, worden. Gelukkig is dit nooit nodig geweest maar ieder voorjaar vindt deze inundatie plaats ten behoeve van het fourageren van de eerste trekvogels. Het is een gebeurtenis waar honderden vogelaars op afkomen. Zo ook afgelopen weekend. Ed Staats bestuurslid van Vogelbeschermingswacht ‘Zaanstreek’ vertelt graag over dit plasdras systeem: “De vogels vliegen nonstop vanuit West-Afrika en Zuid-Spanje, zijn een groot gedeelte van hun gewicht verloren en komen hier verzwakt aan om op te vetten. Door het water komen er veel wurmen en andere beestjes omhoog waarvan ze weer op gewicht komen. Vergeet niet dat ze tijdens de vliegreis ook nog eens allerlei gevaren hebben doorstaan, in Frankrijk bijvoorbeeld schiet men op de vogels voor consumptie. Over ongeveer een week wordt alles weer droog, vervolgens zoeken ze een partner in de weilanden en gaan ze broeden. Vooral de grutto is trouw aan zijn geboorteplek.” Op een rij staan geavanceerde telescopische verrekijkers die 25 tot 60 keer kunnen vergroten waardoor het tellen van de verschillende soorten een stuk eenvoudiger wordt. Dit wordt netjes bijgehouden op een flipover. Ed: “Ik heb wel eens gehad dat er 134 grutto’s binnenvielen dan ging ik naar huis en een uur later telde mijn collega er 100 meer.” Reinier Krom: “De verrekijkers worden beter maar ook de boekjes en je vindt veel op internet. De druk op natuur is groot en misschien is er daarom wel meer aandacht voor.” Omdat met de opkomst van de drones het gevaar van verstoring groter wordt, ziet de vogelbeschermingswacht het als een taak en verantwoordelijkheidsplicht dit fenomeen in de gaten te houden. Ook wordt er geïnvesteerd in de jeugd met de jeugdvogelclub waar door middel van excursies de liefde voor het vogelspotten wordt gevoed. Het enthousiasme onder de vogelaars is groot, volgens de aanwezigen kijken ze altijd in de lucht, moet je goed tegen de kou kunnen en een beetje een tik hebben. Hoewel er meer plekken in Nederland zijn waar men het plasdras systeem toepast staat Uitgeest momenteel in de spotlights bij onder andere het radioprogramma Vroege Vogels en ook Humberto Tan zal hier in een nieuw televisieprogramma aandacht aan besteden. (Monique Teeling)