Twintig suggesties voor integraal verkeersplan

Castricum – Het verbeteren van de verkeersveiligheid en mobiliteit in de gemeente, zonder daarbij het milieu uit het oog te verliezen. Dat is de doelstelling van Castricummer Hans van Balgooi. Hij diende vorige week een burgerinitiatief in voor het oplossen van het verkeersknelpunt op de Wijkerstraatweg ter hoogte van de spoorwegovergang.

Het is niet voor het eerst dat Hans van Balgooi een poging doet om de gemeente te bewegen tot het nemen van krachtige maatregelen om de verkeersoverlast en de gevaarlijke situatie bij de spoorlijn weg te nemen. Enkele jaren geleden was hij al betrokken bij de discussie over de ‘randweg’ om Castricum en ook nu heeft hij weer een uitgebreid document ingediend met twintig suggesties voor een integraal verkeersplan. ,,Na het zoveelste incident op het spoor wil ook de staatssecretaris (na CDA-vragen) dat het knelpunt aan de Beverwijkerstraatweg zo spoedig mogelijk wordt opgelost. Twee jaar geleden heeft de VVD al aangegeven dat voor een lange termijnoplossing er zo spoedig mogelijk begonnen moet worden om een integraal verkeersplan voor het hele dorp te maken, waarin een ongelijkvloerse kruising met het spoor voor auto’s, is opgenomen’’, aldus Van Balgooi.

Het verdelen van het autoverkeer op de Beverwijkerstraatweg over vier alternatieven vormt een belangrijke pijler onder het plan. Verder moeten drie bestaande overwegen volgens Van Balgooi verdwijnen en moeten er drie fietstunnels worden aangelegd. Het autoverkeer kan via het reeds bestaande Zeewegviaduct rijden. De Beverwijkerstaatweg zou met de Zeeweg moeten worden verbonden en de Mient zou moeten worden verplaatst naar de westzijde van het spoor. Ook voor diverse kruispunten in de gemeente omvat het plan aanbevelingen. De twintig suggesties worden door Van Balgooi uitgebreid toegelicht met behulp van foto’s, plattegrondjes en tekeningen. De lijst met suggesties is tot stand gekomen na veel gesprekken met raadsfracties, de wethouder en ambtenaren, geïnteresseerde burgers, grondeigenaren, ondernemers, belangenbehartigers, projectontwikkelaars en spoordeskundigen. (tekst / foto: Bos Media Services).