Twee scholen van de ISOB gaan verhuizen

Castricum – Twee scholen van de ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs) hebben het voornemen om volgend schooljaar te verhuizen. Het betreft de dislocatie van OBS De Klimop (OBS De Sokkerwei) die bij De Klimop intrekt en de Montessorischool die in het huidige pand aan de Sokkerwei trekt.

De komende periode wordt onder andere met de MR onderzocht onder welke randvoorwaarden de verhuizing plaats kan vinden. De ouders van OBS de Sokkerwei en de Montessorischool zijn hierover op een ouderavond op respectievelijk 10 en 11 september ingelicht.

Eén team, één locatie

Hoewel OBS De Sokkerwei en OBS De Klimop formeel op 1 augustus 2018 zijn gefuseerd, wordt er tot op heden nog gewerkt vanuit twee locaties. Mede naar aanleiding van vragen van de MR, ouders en teamleden is de directie van de Klimop/ Sokkerwei een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om beide locaties versneld samen te voegen op één locatie.

Er bleek op De Klimop voldoende ruimte om ook de leerlingen van de Sokkerwei te huisvesten. Theo Huting, directeur van De Klimop: ,,We hadden er zelf ook al over nagedacht, maar toen de MR er mee kwam, raakte het traject in een stroomversnelling.” Met deze verhuizing bespaart de school op huisvestingslasten, kunnen groepen efficiënter worden ingedeeld en wordt het makkelijker om kennis te delen. Door deze besparing direct weer in het onderwijs te investeren maakt de verhuizing het mogelijk om het onderwijs aan de leerlingen te versterken.

Eigen locatie voor de Montessorischool

Met het vrijkomen van de locatie van de Sokkerwei ontstonden er kansen voor de Montessorischool om te verhuizen. Het pand van de Montessori is verouderd en stond al langer op de nominatie om gesloopt te worden. Vanuit de beperkte financiële middelen had de gemeente Castricum echter slechts budget voor de bouw van één nieuw pand, waar drie basisscholen in gevestigd moesten worden. Emé Jonkman van de Montessorischool: ,,Toen we hoorden dat de Sokkerwei vrijkwam, zijn we meteen gaan kijken. We waren onder de indruk van de ruimte en sfeer van het pand. Bijkomend voordeel is dat het pand veel typische ‘Montessori’ elementen bevat, zoals vides in de klaslokalen en verschillende werkruimtes.”

Daarnaast heeft de Montessorischool op de nieuwe locatie de mogelijkheid om door te groeien naar een kindcentrum voor 0-12 jarigen. Robert Smid, bestuurder van ISOB: ,,We zijn voorzichtig positief. Met deze verhuizingen ontstaan voor beide scholen kansen om in een goed gefaciliteerde omgeving hun onderwijs verder te versterken. De komende periode gebruiken we om te onderzoeken wat ervoor nodig is om deze verhuizingen succesvol door te voeren. Uiteraard betrekken we MR, teams en ook de leerlingen hier nauw bij.” (Foto: Monique de Jager)