Tussenrapportage zwembad laat verrassende locaties zien

Castricum – Omdat het nog wel even duurt voordat besloten wordt of er een Landal Greenparks inclusief zwembad komt op De Zanderij, heeft een projectgroep in opdracht van de raad onderzoek laten doen naar mogelijkheden tot behoud van een overdekte zwemvoorziening in de gemeente Castricum. Zwembad De Witte Brug is toe aan vervanging en de vraag luidt wat beter is; een nieuw zwembad of renovatie? Vervolgens diende de vraag zich aan wat voor soort zwembad gerealiseerd zou moeten worden en wat de beste locatie voor een zwembad zou zijn.
In de tussenrapportage worden tal van mogelijke locaties genoemd. De huidige locatie blijft een van de opties voor de herbouw van een nieuw zwembad. Maar ook het Koekoeksveld in Limmen is in beeld, sportpark Noord-End, de huidige locatie van openluchtbad Dampegheest en het psychiatrisch centrum De Oosthoek in Limmen, de Heereweg in Bakkum, in de buurt waar de jeugdherberg was gevestigd, sportpark de Puikman in Castricum en in het weiland nabij de rotonde Heereweg-Zeeweg. Tot slot is gekeken naar locaties die vrijkomen bij de komst van een Brede School: de gymzaal Walingstuin, de Augustinusschool en Visser ’t Hooft in Castricum. De opdracht aan de projectgroep is door de raad verleend toen nog net niet bekend was dat Van Wijnen Recreatiebouw op zoek was naar een nieuw te ontwikkelen locatie voor Landal Greenparks. De projectgroep stelt nu voor haar eindrapport gelijktijdig te presenteren met de conclusies van het onderzoek van Landal Greenparks. Dat biedt de raad de mogelijkheid om op basis van twee onderzoeksrapporten een afgewogen keuze te maken.