Turnvereniging TIOS is 65 jaar jong

Limmen – Turnen Is Ons Streven (TIOS) en dat is nog altijd springlevend bij de vereniging die dit jaar jubileert: maar liefst 65 jaar actief. Ondanks een lichte terugloop na de recente COVID-periode zijn er nog altijd bijna 250 leden die actief bezig zijn met hun conditie op peil te houden. Dat alles in een prettig en gezellig verenigingsverband. Dat geldt voor jong, middelbare leeftijd en senioren, immers de leeftijd van de leden loopt van ongeveer 4 tot bijna 90 jaar.

Ooit begonnen als meisjes/damesclub, met toen nog een ‘geestelijk adviseur’ namens de rooms-katholieke kerk. Immers; er moesten wel goede zeden op na gehouden worden.. Dat gold ook voor de kleding. Maar dat was nu eenmaal gebruik, elke vereniging kende wel een geestelijk adviseur. Die tijden zijn voorbij, maar gedragsregels zijn er natuurlijk nog steeds. Het is overigens een bijzonder goed teken dat bestuursleden/voorzitters allen lang op hun post bleven zitten. Dat betekent een goede en harmonieuze samenwerking en grote collegialiteit binnen de besturen. Dat straalt ook steeds af naar de leden. Een goed bestuur staat immers borg voor een bloeiende vereniging. Na de damesgym kwam er al snel ook gym voor jongens en heren. In die jaren gebeurde dat allemaal nog in het parochiehuis Sint Maarten, het zogenoemde patronaatsgebouw, recht tegenover de kerk. Ooit een geschenk van de toenmalige pastoor De Wolf (1930-1939) en het parochiebestuur aan de gemeenschap van Limmen. Vanuit het parochiehuis verhuisde TIOS naar een heuse sportzaal aan de Sportlaan (hoek Van Alkemadelaan). Deze werd gesloopt en er kwamen voor in de plaats een sportzaal aan de Hoogeweg nabij de toenmalige Pax Christi School (tegenwoordig Het Kleurenorkest) en sportcentrum De Enterij aan de Middenweg. Beide complexen zijn nog altijd in gebruik.

Veranderingen

Vanzelfsprekend veranderde er veel in de loop der jaren. Aanvankelijk stencils (wie van onze jongeren weet nog wat dat zijn…?) die op de fiets werden rondgebracht en contributie die handmatig werd geïnd. Er kwam meer gebruik van telefoon, er kwam kopieerapparatuur, een fax en de computer deed zijn intrede. Nu is alles geautomatiseerd en beschikt de vereniging over een perfecte ledenadministratie, geautomatiseerde inning van contributies, een eigen website, appgroepen, kortom de vereniging heeft niet stil gestaan. En nog steeds kijkt het bestuur naar hoe zij de leden nog beter kan bereiken en enthousiasmeren.

Leeftijdskloof

Er is een leegte tussen de jeugd en de senioren. Kinderen komen op jonge leeftijd, haken om hen moverende redenen weer af bij bijvoorbeeld huwelijk/carrièreplanning en keren dan vanaf hun 50e of iets ouder weer terug. Dat is ook begrijpelijk, maar soms wel jammer. Bewegen is en blijft belangrijk, dat geldt voor elke leeftijd. Dus bij deze een oproep naar de middelbare leeftijdsgroep: maak tijd vrij, kom gezellig sporten met elkaar. Het kan ook heel nuttig zijn voor je netwerken. Sport is als muziek: het verbindt.

Open dag

De vereniging beschikt over een uitgebreide, overzichtelijke website. Daar vind je echt alles wat je weten wilt over de vereniging, de verschillende leeftijdscategorieën, wat zij doen en kunnen, de leerkrachten en nog veel meer. Neem er even de tijd voor en wil je nog iets meer weten, neem contact op met een van de bestuursleden. Van de historie is echt alles bewaard gebleven. Notulen van het eerste uur tot en met heden, fotoboeken vol evenementen, wedstrijden, et cetera. Middels de Stichting Historisch Limmen wordt een leuke tentoonstelling georganiseerd in De Oude School. Alle (oud)leden zijn van harte welkom. De tentoonstelling is open, met een hapje en een drankje en herinneringen ophalen op zondag 29 oktober van 15.00 tot 18.00 uur. Aanmelden vóór 22 oktober per e-mail (ledenadministratie@tioslimmen.nl).

Voor de open middag is TIOS nog op zoek naar nog meer materiaal, zoals oude turnpakjes, krantenartikelen, bekers, vaantjes enzovoort. Ligt er nog wat op zolder of in de kelder, laat het weten! Dat kan via hetzelfde e-mailadres of door te bellen naar nummer 06 53755464. Natuurlijk krijg je de spullen na afloop weer terug. (Tekst: Kees G. Kroone)

Op de foto:
Huidige en oud-bestuursleden van TIOS. (Foto: aangeleverd)