Tuin van Kapitein Rommel viert dertigjarig bestaan

Foto boven:
De pioniers zijn in het zonnetje gezet. (Foto: Theo Brugman)

Castricum – Begin jaren 90 van de vorige eeuw werd met steun van het Rijk en de gemeente de oude tuin van Kapitein Rommel aan de Stationsweg heringericht en bestemd als ontmoetingsruimte voor de Stichting Welzijn. Naderhand hebben er vooral dankzij een groot aantal vrijwilligers diverse activiteiten plaatsgevonden. Afgelopen zaterdag werd het dertigjarig bestaan feestelijk gevierd.

Door Hans Boot

De Stichting Tuin van Kapitein Rommel, opgericht in 1993, heeft zaterdagmiddag groots uitgepakt om stil te staan bij het dertigjarig bestaan. Op 4 juni 1994 werd deze unieke plek in het centrum van ons dorp namelijk geopend.

Op het terras werd het nodige genuttigd. (Foto: Hans Boot)

In haar welkomstwoord zei voorzitter Janine Cornel: ,,Het werken in de tuin begon met mensen die het nodig hadden hun zinnen te verzetten door te snoeien, zaaien en onkruid te wieden. Nadat de tuin de functie van ontmoetingsruimte kreeg, werden ook andere werkzaamheden noodzakelijk, zoals het serveren van consumpties voor bezoekers. We hebben inmiddels vijftig vrijwilligers die structureel of af en toe zorgen dat de tuin goed blijft draaien en de stichting financieel gezond blijft.”

Pioniers

Daarna was het de beurt aan burgemeester Tap om de feestelijke bijeenkomst te openen. Hij voelde zich echter niet volledig aangekleed, omdat hij nog niet beschikt over een sleutel van zijn werkkamer op het gemeentehuis en om die reden niet bij zijn ambtsketen kon…

Tap, die vertelde persoonlijke herinneringen te hebben aan de tuin tijdens zijn jeugd, memoreerde ook dat de gemeente de tuin in 1963 aankocht voor 195.000 gulden van mevrouw Rommel-Plas, de weduwe van de zeekapitein. De eerste burger voegde daaraan toe: ,,Deze aankoop had oorspronkelijk tot doel had om het terrein te gebruiken als busstation en parkeerplaats. Het weinige onderhoud in de beginjaren veranderde dankzij Lian Smaal, opbouwwerkster van de gemeente, die zich er sterk voor maakte dat bewoners van woonzorgcentra en Duin en Bosch terecht konden in de tuin om daar werkzaamheden te verrichten.’’

De burgemeester kreeg tot slot de eer om zes mensen van het eerste uur in het zonnetje te zetten. Deze zes pioniers waren Léontine Coelen, Bertho Janssen, Math Rosendaal, Marie-Louise Janssen, Frank Sluiter en Nathan Nijenhuis. Zij ontvingen een certificaat en een bos bloemen.

Muziek

Ondertussen waren er verschillende bezoekers aanwezig die mede dankzij het prima weer op het terras van onder meer koffie/thee en gebak mochten genieten. Ook kon men zich via kraampjes laten informeren door diverse stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor natuur, landschap, milieu en cultuur. Daartoe behoorden onder andere de Stichting Alkmaardermeeromgeving, Groei en Bloei, de kwekerij Maatwerk en IVN Natuureducatie.

Ook de muziek ontbrak niet op deze feestelijke middag. Het was de bedoeling dat het trio Kamilliedjes zou optreden, maar aangezien een van de zangeressen ontbrak, vertolkten Lieke Jacobs en Pauline van Schagen dit keer als Duo Lipa songs in allerlei stijlen; van pop tot country en luisterliedjes. Ook zongen zij een speciaal lied over de Tuin van Kapitein Rommel.

Het geïmproviseerde ‘Duo Lipa’. (Foto: Hans Boot)

Het alom bekende Castricumse shanty- en folksongkoor De Skulpers kreeg tot slot de handen weer op elkaar voor vele zeemansliederen die zoals gebruikelijk vaak uit volle borst werden meegezongen.