Trottoir Geelvinckstraat hindernisbaan

Door de aanleg van steeds meer uit/opritten in de Geelvinckstraat in Castricum ontstaan problemen voor voetgangers die slecht ter been zijn, voetgangers met een kinderwagen, gehandicapten met een rolstoel en de steeds grotere groep ouderen die met een rollator gebruik moeten maken van het trottoir. Dat constateert de PvdA nadat bewoners dit probleem onder de aandacht brachten bij de fractie.
,,Bewoners in de Geelvinkstraat die niet over eigen grond beschikken om een inrit aan te leggen zijn de dupe omdat er minder openbare parkeerplekken zijn door de aanleg van inritten”, zegt fractievoorzitter Dave van Ooijen. ,,Er is al sprake van minder parkeerplekken vanwege de voorgenomen aanleg van plekken voor het opladen van elektrische auto’s. Het trottoir is door de toename van de inritten op enkele plaatsen versmald tot circa 60 cm en er is soms ook nog eens een lantarenpaal bij de uitrit geplaatst, waardoor het trottoir het karakter van een hindernisbaan heeft gekregen. De breedte zou minimaal 0,90 meter moeten zijn.”
Ook de trottoirs aan de westzijde van het spoor bij de overgang Mient-Kramersweg tot aan het woon- en werkgebied Duin en Bosch verdienen aandacht, volgens de PvdA.