Trainees gezocht voor Het Groene Strand

Regio – Project Het Groene Strand wil met de hulp van velen natuur en natuurbeleving weer een plek geven op het strand! Iedereen tussen de 16 en 27 jaar die een dag in de week tijd heeft om mee te helpen, kan zich aanmelden. Het traineeship start op 27 februari en duurt tot en met 3 juli 2021.

Projectleider Annika Langeveld: ,,Door jouw inzet betrek je jongeren bij het creëren van Groene Stranden en maak je hen bewust wat een schoon strand met natuurwaarden kan betekenen voor broedvogels.” Door intensief machinaal beheer en menselijke activiteiten is er op de stranden weinig plek meer voor de natuur. Hierdoor verdwijnt een gezonde voedingsbodem voor verder strandleven en kan de natuur zich niet verder ontwikkelen. En dat kan anders!

beschermen en ontwikkelen

Annika vertelt: ,,We willen langs de kust het huidige strandbeheer veranderen, strandcommunities oprichten en broedplekken voor vogels inrichten. Graag willen we dit samen met jongeren doen. Jonge mensen met hart voor natuur weten als geen ander hoe je andere jongeren kunt warm maken voor een goed doel. Want alleen samen kun je natuur beschermen en verder ontwikkelen.”

Unieke kans

Het Groene Traineeship is een unieke kans om kennis en ervaring op te doen bij een landelijke projectorganisatie op het gebied van natuur, educatie en duurzaamheid. Annika: ,,Twaalf trainees gaan met elkaar samenwerken in drie provincies, er zijn trainingen en workshops en excursies. Het is echt een mooie kans om je eigen talent verder te ontdekken en in te zetten.”

Doe mee

Iedereen uit de genoemde leeftijdsgroep die in Noord-Holland woont en een passie heeft voor het strand, kan zich aanmelden. Het is de uitgelezen kans om bij te dragen aan een groenere wereld en iets te doen voor vogels, insecten en planten op het strand. Via de knop JOIN op de website van Deedmob kunnen belangstellenden zich aanmelden. Kijk op de website van Landschap Noord-Holland voor meer achtergrondinformatie. (Foto’s: Ronald van Wijk)