Toewijzing sociale huurwoningen Duin en Bosch buitenkansje voor Castricumse senioren

Castricum – Per brief van 11 augustus jl. zijn 450 huurders in Castricum door Kennemer Wonen geïnformeerd over de doorstroomvoorrang die wordt toegepast bij de toewijzing van de 48 in het najaar op te leveren appartementen op het landgoed Duin en Bosch. De gegadigden daarvoor zijn in de eerste plaats mensen van 55 jaar of ouder die in een sociale huurwoning van de corporatie in het dorp Castricum wonen.

Door Hans Boot

De bouw van 48 sociale huurwoningen van Kennemer Wonen op de locatie De Clinghe op Duin en Bosch vordert gestaag. De 48 driekamerappartementen met een huur die varieert van € 647,19 tot € 784,06 worden naar verwachting in november van dit jaar opgeleverd. Voor de toewijzing heeft de corporatie een doorstroomregeling vastgesteld, die met name zeer interessant is voor ouderen die momenteel nog een eengezinswoning of appartement zonder lift van Kennemer Wonen huren en overwegen om naar een comfortabele woning in een groene en rustige omgeving te verhuizen. De appartementen zijn gelijkvloers en er is een lift in de entreehal van beide gebouwen. Daarnaast zijn de woningen energiezuinig en zeer goed geïsoleerd. Er is weinig onderhoud nodig en daardoor voorzien de appartementen in een mooie en toekomstbestendige nieuwbouwwoning voor senioren.

Spelregels

Alle 450 gegadigden voor de verhuur van de appartementen hebben in de brief van Kennemer Wonen kunnen lezen waarom ze gegadigde zijn voor de nieuwbouwwoningen en aan welke spelregels moet worden voldaan om voor voorrang in aanmerking te komen. Zo dient men 55 jaar of ouder te zijn en krijgen 65-plussers als eerste voorrang. Daarbij wordt de volgorde bepaald op basis van woonduur. De gegadigden moeten verder een sociale woning in Castricum achterlaten en de huur daarvan opzeggen als zij verhuizen. Bovendien moet men ingeschreven staan als woningzoekende bij SVNK en voldoen aan de inkomenseisen die te vinden zijn op www.svnk.nl. Mochten er te weinig liefhebbers zijn onder de 65- en 55-plussers, dan kunnen huurders uit de regio Alkmaar of overige woningzoekenden op basis van inschrijfduur reageren. Kennemer Wonen laat ook nog weten dat de brieven zijn verstuurd aan huurders waarvan de geboortedatum bekend is. Het kan dus zijn dat huurders wel in aanmerking komen, maar geen brief hebben gehad. Dan kunnen ze zich alsnog aanmelden bij de corporatie tot 20 september.

Ondersteuning

In de brief worden de stappen genoemd die gevolgd moeten worden om de voorrang aan te vragen. Tot slot wordt de aandacht gevestigd op de mogelijkheid om gratis ondersteuning van de corporatie te krijgen indien een huurder verhuist volgens de voorrangsregeling. Kennemer Wonen wil namelijk een helpende hand bieden aan huurders die vanwege hun gezondheid of gebrek aan financiële middelen een verhuizing niet zelf kunnen regelen of geen familie of vrienden hebben die hen daarbij kunnen helpen. Ook is het streven om alle huurders van 55+ te helpen bij het achterlaten van de woning en met wat klusjes in de nieuwe woning. Bij de brief werd een fraaie folder gevoegd met plattegronden van de verschillende types appartementen.

Vragen

Ondanks dat de brief aan de gegadigden op zich duidelijk is, zijn aan Kennemer Wonen enige aanvullende vragen gesteld. Deze worden hieronder genoemd met de antwoorden van de corporatie.

Wat is de achterliggende gedachte van de voorrangsregeling?

,,In Nederland wordt het aandeel ouderen steeds groter en ook de gemiddelde leeftijd komt steeds hoger te liggen. Tegelijkertijd wordt zo lang mogelijk thuis wonen vanuit het Rijk actief bevorderd. Deze trend zorgt voor een verschuiving in de ‘latente’ woonbehoeftes. Senioren bewegen echter amper op de woningmarkt en blijven vaak lang zitten in de huidige woning die nu of in de toekomst kwalitatief niet passend meer is. Dat in hun eengezinswoningen blijven zitten zien we ook in het huurdersbestand van Kennemer Wonen. Van de huurders van een eengezinswoning is 39% 65 jaar of ouder. Verhuizen naar een andere woning is zeker voor senioren, een grote stap en zolang er niet een acute noodzaak is, schuiven ze de verhuizing voor zich uit. Wij gunnen ouderen een goede voorbereiding op de volgende stap en enthousiasmeren ze om hierop vooruit te denken. Een tuin is nu misschien prettig, maar hoe is dat over een aantal jaar? Wij willen senioren zoveel mogelijk passend laten wonen. Binnenkort lanceren wij vanuit SVNK een website waar al het nieuwbouwaanbod te vinden is waarvoor senioren voorrang kunnen krijgen.’’

Waarom is de regeling alleen van toepassing op mensen die een Castricumse woning verlaten en geldt die alleen voor alleenstaanden?

,,Om senioren daadwerkelijk de stap te laten zetten is passend aanbod heel belangrijk. Senioren zijn vaak gehecht aan hun buurt en hebben daar hun sociale netwerk. Zij geven er dus vaak de voorkeur aan om te verhuizen binnen hun eigen omgeving. Vandaar dat we als eerste voorrang geven aan huurders uit Castricum. Voor de regeling geldt ook nog de voorwaarde dat de huurders in een sociale huurwoning wonen waarbij zij een trap ‘naar’ of ‘in’ de woning moeten nemen om bij de slaapkamer en/of woonkamer te komen. Om in aanmerking te komen hoeven huurders niet alleenstaand te zijn. De specifieke volgorde van voorrang is afgestemd met de gemeente Castricum. De voorrangsbepaling is vastgelegd in de Huisvestingsverordening die 1 juli 2023 is ingegaan. De gemeente en SVNK-corporaties werken samen om zoveel mogelijk senioren passend te laten wonen.’’

Zijn er al veel reacties binnen?

,,Ja absoluut, er is veel animo voor dit project en daar zijn we heel blij mee!’’

Is er een garantie dat de huren binnen de sociale sector blijven?

,,Conform de Doelgroepenverordening van de gemeente Castricum blijven de woningen tenminste twintig jaar binnen de sociale huursector.’’

Informatie

Voor meer informatie kan men terecht bij het Klantinformatiecentrum van Kennemer Wonen via 072 8222888 van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

(Afbeeldingen: aangeleverd)