Toekomst Kooiplein opnieuw onder de aandacht

Castricum – Het is al even bezig, de discussie over wat er met het Kooiplein moet gebeuren. Het begon enige jaren terug, toen de plaatselijke Deka supermarkt in overleg met de gemeente de vestiging, die eigenlijk te klein was, ophief met de verwachting elders plaats te vinden. Het plein verloor daarbij zijn eigenlijke kracht en het ene na het andere winkelpand kwam leeg te staan. Ook het pand van voorheen een garagebedrijf kwam leeg, waarna er plannen over de toekomst tot ontwikkeling kwamen. Ontwikkelaar ‘Cambium Living’ kwam, nadat via diverse kanalen mensen ideeën en wensen konden aangeven, met een haalbaar plan voor de ontwikkeling van 33 betaalbare huurwoningen en een supermarkt.

Door Aart Tóth

Wat betreft huurwoningen is de vraag in Castricum natuurlijk erg groot, dus zouden die geplande 33 betaalbare appartementen welkom zijn en aansluiten bij de lokale behoefte. Deze zouden dan boven een supermarkt moeten verrijzen, waardoor er een belangrijke kostendrager is om betaalbare huurwoningen te kunnen realiseren. De huurwoningen zouden in het middensegment komen, waaraan ook in Castricum enorme behoefte is. De huur van die middensegmentwoningen zal maximaal op 950 euro per maand bedragen. De supermarkt zou een oppervlakte van ca. 1.280 m² bruto beslaan, wat aantrekkelijk is. Er blijken zelfs al supermarktgegadigden die interesse getoond hebben, waarbij we de namen even achterwege laten.

Er moeten immers nog wat knopen worden doorgehakt vanuit de gemeente Castricum. Vanuit Cambium Living heeft er al een zogenaamd DPO-onderzoek plaatsgevonden naar het bestaansrecht van een supermarkt ter plaatse. Dat geeft een positief resultaat en sluit zelfs twee nieuwe supermarkten in Castricum niet uit. In opdracht van de gemeente is ook zo’n onderzoek ingesteld, mede met een gelijkluidend verzoek voor de haalbaarheid van een vestiging van een supermarkt aan de Stetweg in Bakkum. Uit het onderzoek moet blijken of er plaats is voor twee supermarkten in de gemeente. Op verzoek van de gemeente heeft Cambium Living verdere onderzoeken uitgevoerd en ook daar zijn de resultaten louter positief.

Voorbereiding

In voorbereiding daarop heeft Cambium Living een voorlichting voor bewoners in de omgeving van het Kooiplein georganiseerd op woensdag 7 april. Dit om de raadsvergadering van 15 april voor te bereiden waarin onderwerp Kooiplein behandeld gaat worden, naar verwachting. Er is vooraf al ingespeeld op de te verwachten vragen van omwonenden, maar ook vanuit de gemeenteraad.

Zo is er klaarheid of er wel of niet kandidaten zijn om een supermarkt te openen op het Kooiplein, hetgeen positief kan worden beantwoord. Net als dat er gevraagd kan worden wat er met het plein gebeurt als er geen supermarkt komt, wat er dan op neer zou komen dat het nog meer bergafwaarts gaat, omdat een supermarkt het mogelijk maakt bovenliggende betaalbare huurwoningen te financieren. Daarbij zou bij het herinrichten van het plein er genoeg parkeerruimte zijn, met voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers. Op de vraag of er ook huurwoningen in het middensegment mogelijk zijn zonder een supermarkt eronder, blijkt dit financieel niet mogelijk.

Verder

De bestaande winkelrij met woningen erboven, ook wel ‘plint’ genoemd, zou in de toekomstplannen van Cambium Living in overleg met de eigenaren ook in de opknapbeurt van het plein worden meegenomen, waardoor er een eenheid ontstaat. Mocht de gemeenteraad besluiten mee te gaan in het DPO-onderzoek, waarbij twee supermarkten mogelijk zijn, dan zou de besluitvorming snel kunnen gaan. Zeker als het DPO-onderzoek vanuit de gemeente hetzelfde resultaat geeft, hetgeen de verwachting is. De vergunningaanvraag voor het Cambiumplan zou dan in de tweede helft van 2021 worden ingediend en in het gunstigste geval zou begin 2022 gestart kunnen worden met de bouw. Begin 2023 zou het gereed kunnen zijn en 33 gelukkige bewoners hun woning kunnen inrichten en de supermarkt de deuren openen, waarna het Kooiplein weer leefbaar wordt. Veel zal dus afhangen van de gemeentelijke besluitvorming en planvoorbereiding. (Afbeelding: Cambium Living)