Toch een beetje timmeren deze zomer?

Castricum – Het timmerdorp kan dit jaar geen doorgang vinden. Omdat velen dit succesvolle evenement ongetwijfeld zullen missen, wil de organisatie toch proberen het timmerdorpgevoel te creëren. Het is de bedoeling om een digitaal timmerdorp te maken. Kinderen kunnen thuis zelf een hut maken, zo groot of zo klein als ze zelf willen. Dat kan van hout, papier of van elk ander materiaal.

Natuurlijk moet bij het maken van een grote hut rekening gehouden worden met de veiligheid. Het is een goed idee om de ouders om hulp te vragen. Vervolgens kan een foto van de hut gemaild worden. Vermeld daarbij wie er allemaal aan de hut gewerkt hebben (naam en adres). Net zoals op het timmerdorp zullen de organisatoren alle hutten keuren en van een hutvergunning voorzien. Met het toesturen van de foto geeft men de organisatie van het timmerdorp automatisch toestemming om de foto te gebruiken op de website en social media. (Foto: Timmerdorp Castricum)