Tijdelijke opvang asielzoekers in Fletcher Hotel Heiloo

Heiloo – Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft in het Fletcher Hotel ruimte gevonden om tachtig vluchtelingen onderdak te bieden. Het gaat om asielzoekers die eerder in Purmerend zijn opgevangen. De crisisnoodopvang daar stopt per 1 juli.

De instroom van vluchtelingen blijft hoog, hoewel die nog altijd lager is dan bij de vorige vluchtelingencrisis in 2015. Oorlogen in diverse delen van de wereld zijn daar de oorzaak van. Net als andere landen voelt ook Nederland zich uit humanitaire overwegingen medeverantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen. Daarnaast heeft ons land zich hiertoe verplicht via internationale verdragen. Omwonenden van Hotel Fletcher Heiloo zijn per brief geïnformeerd. Voor belangstellenden is op woensdag 28 juni een informatiebijeenkomst van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in Heiloo. (Afbeelding: Pixabay)