Tijdelijke huisvesting statushouders klaar: ‘het moet nog een beetje gezellig gemaakt worden’

Foto boven:
Een kamer in de locatie Antonius aan de Heereweg in Bakkum. (Foto: Bos Media Services)

Castricum – Over de huisvesting van statushouders in de gemeente Castricum is veel te doen geweest. Een groep statushouders zou vanuit een tijdelijk onderkomen aan de Picassolaan in Alkmaar per 1 april doorstromen naar woonvoorzieningen in Castricum, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. De tijdelijk voorzieningen die de gemeente regelde, zijn echter gereed en wij namen er alvast een kijkje.

Door Raimond Bos

Op het terrein van sportpark Berg & Bal wordt gewerkt aan de realisatie van 96 flexwoningen. Zolang die er nog niet zijn, wil de gemeente Castricum statushouders gaan opvangen op drie andere locaties. Het betreft de voormalige Montessorischool aan de Koekoeksbloem in Castricum, de locatie Antonius van Horizon Jeugdzorg aan de Heereweg in Bakkum en een leegstaande showroom aan de Stetweg in Bakkum. Op laatstgenoemde locatie was sprake van onvoorziene omstandigheden, waardoor de realisatie van tijdelijke woonunits hier vertraging heeft opgelopen.

,,Vooraf is gesproken met het college van Alkmaar dat deze onvoorziene omstandigheden zich konden voordoen. Hierover is een besluit genomen. De gemeente Castricum heeft zich altijd volledig ingezet binnen de afspraken met Alkmaar te blijven’’, laat de gemeente hierover weten. Men benadrukt tevens dat een onjuist beeld is ontstaan over het feit dat de gemeente niet op tijd klaar zou zijn geweest voor de opvang van de statushouders uit Alkmaar. Projectleider Clemens de Jager bevestigt: ,,De locaties Montessorischool en Antonius waren op 1 april klaar. Maar dat was een zondag, dus daarom werd het 2 april.’’

Bedenkingen

Een snelle rekensom leert echter dat deze twee locaties niet voldoende zouden zijn geweest om de hele groep statushouders van de Picassolaan in Alkmaar een tijdelijk onderkomen te bieden. In de voormalige Montessorischool is plaats voor 21 personen, onder wie 2 bewoners die al eerder in het pand verbleven op basis van een anti-kraakregeling. De locatie Antonius biedt plaats aan 12 personen. Zodra ook de locatie Stetweg gereed is, kunnen daar nog eens 21 statushouders tijdelijk gehuisvest worden. In Alkmaar verbleven tot april 54 statushouders in het onderkomen aan de Picassolaan. De drie locaties zouden dus alle drie nodig geweest zijn om deze groep onderdak te kunnen bieden.

Een kamer in het voormalig schoolgebouw aan de Koekoeksbloem. (Foto: Bos Media Services)

Het waren overigens de statushouders zelf die hun bedenkingen hadden bij deze tijdelijke huisvesting. In een brief aan de gemeenteraad schreven ze in maart: ,,We werken hard aan onze inburgering en aan het verwerken van onze vlucht en onze ervaringen. Een vaste, eigen, veilige plek met een beetje privacy en een eigen wc is daarbij van groot belang. We vragen niet om een groot huis, wel om zekerheid en rust. Een tussentijdse opvang, in de vorm van een leegstaande school, biedt noch zekerheid, noch rust, onze woonsituatie verslechtert erdoor.’’

Lijst met verbeterpunten

PvdA-raadslid Aad Nijmeijer heeft een bouwkundige achtergrond, hij werkte onder meer jarenlang als bouwkundig toezichthouder. Op 3 april heeft hij de voormalige Montessorischool bezocht om het eindresultaat van de bouwkundige aanpassingen te beoordelen. De voormalige klaslokalen in het gebouw zijn opgesplitst in tweeën, de gymzaal in drieën. Ook zijn douches in het pand geplaatst, toiletten aangepast en een grote gemeenschappelijke keuken gerealiseerd.

Nijmeijer stelde een lijst met acht verbeterpunten op en adviseerde het college van B&W om deze punten op te pakken voordat de bewoners hun intrek in het pand nemen. Deze punten variëren van het vervangen van smerige plafondplaten tot het beter afwerken van de wanden en van het aanbrengen van isolatieglas tot het opsplitsen van het verwarmingssysteem, zodat elke ruimte een eigen thermostaat heeft. Het gaat echter om een pand dat over enkele jaren sowieso zal worden gesloopt. Projectleider Clemens de Jager legt uit: ,,Je moet voortdurend overwegen welke investeringen je doet. De thermostaat zullen de bewoners samen moeten regelen, anders zou je het hele systeem moeten laten aanpassen. De prijs voor het afkoppelen is veel te hoog.’’

Dat de wanden niet afgewerkt zijn, is volgens De Jager niet vreemd: ,,Het moet nog allemaal een beetje gezellig gemaakt worden, maar dat is een taak voor de bewoners zelf. Als je een pandje huurt, moet je het zelf schilderen.’’ Hier en daar hangt het behang los, maar ook dat blijkt een bewuste keuze te zijn: ,,We willen eerst weten wie in die kamer komt. Misschien wil diegene het behang juist graag laten zitten en hoeven we het alleen te herstellen.’’

Brandveiligheid

De gemeente heeft ervoor gezorgd dat het pand aan de Koekoeksbloem aan alle eisen op het gebied van brandveiligheid voldoet. Zo is er een branddeur aangebracht, die vanzelf sluit. Ook kunnen de bewoners vanuit alle huiskamers altijd direct via een eigen deur naar buiten in geval van nood. De tuin naast het gebouw ligt er nog wat verwilderd bij, hier wacht een taak voor de bewoners om zelf wat onderhoud te gaan plegen. Wel verwijderde de gemeente alvast enkele dode bomen. Ook plaatste men in het pand drie wasmachines en een wasdroger voor de tijdelijke bewoners. Op de locatie Antonius waren in bouwtechnisch opzicht niet veel aanpassingen nodig. ,,Hier is een lekkage verholpen en de boel is wat opgefrist, verder is op de bovenverdieping een nieuwe ketel geplaatst voor de douches’’, verduidelijkt De Jager.

Projectleider Clemens de Jager geeft bij de brandwerende deur uitleg over de brandveiligheid van het gebouw. (Foto: Bos Media Services)

Omdat deze locatie wordt gebruikt voor gesloten jeugdzorg, zijn de veiligheidseisen hier wat strenger. Zo zijn van bepaalde ruimten de ramen geblindeerd en kiest men er bewust voor om hier alleen stellen te huisvesten en geen mannen alleen. Het is de bedoeling om deze opvanglocatie als eerste weer af te stoten, zodra dat mogelijk is. Alles bij elkaar heeft men in elf weken tijd het gehele traject van aanbesteding en uitvoering doorlopen. Een knappe prestatie, die nogal werd overschaduwd door de negatieve berichtgeving rond het thema. De gemeente heeft de betreffende statushouders een aanbod gedaan voor deze tijdelijke huisvesting. Wanneer de eerste statushouders zich hier zullen vestigen, is nog niet bekend.