Tijdelijk wonen op Oosterzijweg

Aan de Oosterzijweg 8 in Limmen is nog steeds leegstand in een deel van het eerste gebouw en in het middelste gebouw waar eerder Het Kleurenorkest was gevestigd. Het gehele terrein van 6,5 ha valt onder Zandzoom en heeft de bestemming wonen waarbij over circa vijf jaar er een andere invulling gaat komen voor permanente woningen.

Enerzijds is leegstand heel vervelend voor het gebouw en voor de leefbaarheid en anderzijds is er enorm behoefte aan tijdelijk wonen. Rotteveel M4 is nu bezig met een initiatief voor een invulling met flexwonen voor zowel mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben als voor statushouders. Voor wat betreft het begrip statushouders zijn dat mensen die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen en inmiddels geaccepteerd zijn als Nederlander en dringend op zoek zijn naar woonruimte. Elke gemeente dient een aantal mensen te huisvesten. Rotteveel M4 zal voor de buurt op 6 juli in het voormalige gebouw van Het Kleurenorkest op het terrein vanaf 19.30 uur een nadere toelichting geven op de plannen en daarna een formeel verzoek indienen bij de gemeente Castricum voor een tijdelijke gebruikswijziging.