Tevredenheid over aanpak coronavirus

Regio – Inwoners van Noord-Holland-Noord zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop de overheid het coronavirus aanpakt. Dat blijkt uit onderzoek van GGD Hollands Noorden. Een grote meerderheid (87%) van de respondenten heeft vertrouwen in de manier waarop de overheid omgaat met het coronavirus. Bovendien vindt 78% dat de overheid voldoende maatregelen neemt om verdere verspreiding te voorkomen.

De meeste respondenten geven aan de verschillende maatregelen goed op te volgen. Veel inwoners melden wel dat zij zich zorgen te maken over hun gezondheid, de economie en de ontwikkeling van kinderen op school. Positief is dat 57% meer saamhorigheid in de samenleving ervaart, en dat veel mensen aangeven dat ze nu meer aandacht hebben voor de mensen om hen heen. Het belevingsonderzoek is gebaseerd op de reacties van 4.084 inwoners uit Noord-Holland-Noord in de leeftijd van 16 tot 94 jaar.

Informatiebehoefte

De overgrote meerderheid (98%) heeft genoeg – of teveel – informatie ontvangen over corona. De officiële berichtgeving (door overheid, RIVM) wordt goed gewaardeerd. Men gebruikt met name Nederlandse (landelijke) nieuwsuitzendingen op TV of internet (websites, apps) om op de hoogte te blijven. Men geeft aan de maatregelen over het algemeen goed op te volgen. Alleen het vermijden van winkels scoort slechter: slechts 52% geeft aan die maatregel goed op te volgen.

Ervaringen met corona

Ongeveer de helft (43%) van de inwoners geeft aan de afgelopen maand griepachtige klachten te hebben gehad. Van die groep is bij ongeveer 2% door een test of arts bevestigd dat het om corona ging. Heel begrijpelijk is dat veel mensen zich zorgen maken om gezondheid en economie. Opvallend is dat meer mensen zich zorgen maken om de gezondheid van familie of vrienden (81%) dan om hun eigen gezondheid (40%). Het meest maakt men zich zorgen om de economische gevolgen: 82%.

Werksituatie

Uit de cijfers blijkt dat 42% gewoon doorwerkt op locatie, dat 40% nu vooral thuis werkt en dat het werk van 19% van de inwoners nu stil ligt (met name in toerisme, recreatie, horeca). Ongeveer 16% geeft aan dat de sfeer thuis positief is veranderd, en 11% vindt de sfeer negatief veranderd. De gevolgen zijn vooral zichtbaar in de schermtijd en de tijd die in sociale media gestoken wordt.

Verwachte problemen

Een groot deel (59%) van de inwoners beweegt minder, 25% slaapt slechter en 14% eet ongezonder. Daar staat tegenover dat 35% juist aangeeft bewuster te leven, en 23% komt vaker buiten.