Tegemoetkoming voor verhuurders van sportaccommodaties

Castricum – Op 1 mei 2020 heeft de minister bekend gemaakt dat er een tegemoetkoming komt voor verhuurders van sportaccommodaties. Deze tegemoetkoming is er voor gemeenten en overige verhuurders. Zij krijgen compensatie voor de kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen. De regeling compenseert de omzetdaling in de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Ook voor de gemeente Castricum geldt deze tegemoetkoming.

Indien verhuurders – om gedwongen sluiting te voorkomen – (een deel van) de huursom aan de amateurvereniging kwijtgescholden hebben, kunnen ze tot 14 oktober 2020 een aanvraag indienen. Dit kan bij de Dienst Uitvoering Subsidies-Instellingen voor een tegemoetkoming van de gederfde huurinkomsten. Een online aanvraagformulier, de voorwaarden en verder informatie zijn op www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19 te vinden. Voor huurders van gemeentelijke sportaccommodaties geldt dat de gemeente één gezamenlijke aanvraag indient. Het is een aanvulling op eerder ontvangen steun conform de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020.