‘TEAM-PIET’ voor spierziekte ALS de Mont Ventoux op

Akersloot/Limmen – Bij de 67-jarige Piet Mooij uit Limmen werd in de zomer van 2019 de spierziekte ALS geconstateerd. Daarna organiseerden vrienden en familie diverse activiteiten om geld in te zamelen voor de stichting die onderzoek doet naar de bestrijding van deze ingrijpende ziekte. Op 9 juni wil ‘TEAM-PIET’ de Mont Ventoux beklimmen. Aangespoord door hopelijk veel nieuwe sponsors moet dat zeker lukken.

Door Hans Boot

Jan Veldt (1955) uit Akersloot is al vijftig jaar een goede vriend van Piet Mooij. Het ging Jan erg aan zijn hart dat zijn LTS-maatje in augustus 2019 de diagnose amyotrofische laterale sclerose (ALS) te horen kreeg. Jan vertelt: ,,Piet was toen nog schilder bij renovatiebedrijf Logchies, maar dat ging hem steeds moeilijker af. Ook het accordeon spelen lukte niet goed meer. Op 1 januari 2020 hebben we met een groep vrienden onder de naam ‘TEAM-PIET’ meegedaan aan de Nieuwjaarsduik in Castricum. Piet ging toen zelf ook het water nog in. Vrienden en kennissen konden ons vanaf dat moment sponsoren. De bijdragen gaan naar de Stichting ALS voor verder onderzoek naar deze slopende ziekte. Daarvoor verwijs ik naar de website www.tourduals.nl/team/team-piet.‘’

Na deze actie opperde Logchies het plan om met eigen personeel mee te doen met Amsterdam Swim City: ,,Dat stond In augustus 2020 en 2021 op het programma, wat inhield dat er twee kilometer in de grachten moest worden gezwommen. Maar helaas ging het evenement beide keren niet door vanwege de coronamaatregelen. Om toch een prestatie te kunnen leveren tegenover de giften, waren er een stuk of zeven collega’s van Piet die eind augustus 2020 het Uitgeestermeer indoken om, wind en kou trotserend, toch die twee kilometer te gaan zwemmen‘’, aldus Jan.

Tour du ALS

Op donderdag 9 juni 2022 vindt de jubileumeditie van Tour du ALS plaats en wordt de Mont Ventoux in de Provence voor de tiende keer bedwongen voor de strijd tegen ALS. Jan: ,,’TEAM-PIET’ heeft zich daar ook voor ingeschreven. Dat bestaat dit keer uit Piets kinderen Anita, Marieke en Perry en ook Arvid, een kameraad van Perry, heeft zich aangemeld. Het is voor de kinderen een extra uitdaging, omdat zij geen enkele ervaring hebben met fietsen in de bergen. Zelf ga ik ook aan de klim beginnen en dat zal best nog een kluif worden. Ook nu kunnen de deelnemers individueel of als team worden gesponsord via genoemde site. Daarbij wil ik nog even benadrukken dat de fietsers alles zelf bekostigen, dus alle bijdragen gaan naar het goede doel. Alhoewel het Piet veel energie zal kosten, heeft hij toegezegd dat hij graag aan de zo noodzakelijke onderzoeken van de stichting wil meewerken, waaraan hij al eerder heeft meegedaan.‘’

Piet gaat graag met het ‘TEAM-PIET’, waarvan alleen Marieke ontbreekt, op de foto en zegt: ,,Ik ben er zeer trots op dat mijn kinderen met Arvid en Jan die prachtige actie op touw hebben gezet en we hopen dat er veel geld wordt gedoneerd!‘’

Op de foto:
Van links naar rechts: Perry, Jan, Piet, Anita en Arvid. (Foto: Hans Boot)