Te weinig steun voor petitie over plan Rooinap

Limmen/Castricum – Vorige week werd in deze krant aangekondigd dat omwonenden van het bouwplan Rooinap in Limmen een petitie hadden opgesteld, omdat zij zich onvoldoende gehoord voelden wat hun bezwaren betreft. Voor de raadsvergadering van afgelopen donderdag nam de burgemeester die in ontvangst. Het verhinderde niet dat de raad vrijwel unaniem akkoord ging met het bestemmingsplan.

Door Hans Boot

Voordat Ben Tap zijn eerste raadsvergadering sinds zijn benoeming mocht leiden, werd Edwin Zincken in de gelegenheid gesteld om de petitie, die door 112 bewoners was ondertekend, aan de burgemeester te overhandigen. In zijn toelichting benadrukte Zincken nog eens dat er bij de totstandkoming van dit woningbouwplan niet voldaan is aan de voorgeschreven participatie en dat bij de omwonenden het maatschappelijk draagvlak voor de huidige kaderstelling ontbreekt. Daarom verzoeken zij het college en de gemeenteraad om voorlopig geen besluit te nemen over het bestemmingsplan en het ruimtelijk kader in samenspraak met de buurt te herzien.

Slechte participatie

In verband met de aanwezigheid van bewoners uit Limmen haalde Tap het besluit om het betreffende bestemmingsplan vast te stellen naar voren op de agenda. Voor het zover was, deed Aad Nijmeijer namens de PvdA nog een pleidooi om tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden door te zeggen: ,,Mijn partij staat wel positief tegenover het plan, maar vindt dat de omwonenden en de gemeenteraad zelf meer recht hebben op duidelijkheid. Vanwege de slechte participatie kon de raad op 14 maart niet akkoord gaan met het bestemmingsplan en is gekozen voor uitstel om te komen tot een betere uitwerking, informatie en communicatie, waar toezeggingen over zijn gedaan. Het voorliggende bestemmingsplan is dan ook onvoldoende en wij vragen uitstel om het college en de ontwikkelaar meer tijd te geven om dit aan te passen.’’

Uitvoeringsniveau

Nadat de voorzitter de raadsleden had gevraagd hierop te reageren, deed José van den Berg dat namens Forza! als eerste en zei dat haar partij het voorstel van de PvdA steunde. Daar bleef het ook bij, want de overige partijen waren een andere mening toegedaan. Gerrit Krouwel (VVD) vroeg zich daarbij af of uitstel in dit geval leidt tot andere inzichten en zei: ,,De standpunten blijven immers gelijk en wat nog onduidelijk is, komt voldoende aan de orde bij de behandeling van de omgevingsvergunning.’’

Ook de fractie van D66 zat bij monde van Harold Ebels op dezelfde lijn. Hij merkte nog op dat het proces al heel lang duurt en dat de aspecten, die nog aandacht behoeven, veel meer op uitvoeringsniveau zitten dan op planniveau. Omdat ook Lokaal Vitaal, GroenLinks, CDA en De VrijeLijst er net zo instonden als de VVD en D66, zag voorzitter Tap geen reden om het voorstel van de agenda te halen Uit de stemming die daarover in de loop van de avond werd gehouden, bleek dat het bestemmingsplan Rooinap werd vastgesteld met 21 stemmen voor en 2 tegen.

Op de foto:
Burgemeester Tap neemt de petitie in ontvangst. (Foto: Hans Boot)