Tafeltennisvereniging 75 jaar jong en vol ambitie

Foto boven:
Het zingen van het jubileumlied, begeleid door een uit leden samengesteld orkestje. (Foto: Bos Media Services)

Castricum – Het was vorige week zaterdag groot feest in het clubgebouw van Tafeltennisvereniging Castricum aan de Gobatstraat. De club vierde het 75-jarig bestaan met een gezellig samenzijn voor leden, oud-leden en belangstellenden. Twaalf jaar geleden maakte de vereniging een zware periode door, nadat het vorige clubgebouw door brand was verwoest. Inmiddels is het tij gekeerd en kijkt men met vol trots en vertrouwen naar de toekomst.

Door Raimond Bos

In de jaren 40 van de vorige eeuw kende de gemeente Castricum een voetbalvereniging met de naam CSV. Vanuit die vereniging ontstond bij leden de behoefte om ook andere sporten te gaan beoefenen. Een aantal van hen koos voor tafeltennis en zocht aansluiting bij de landelijke bond. In de beginperiode had de nieuwe tafeltennisvereniging nog geen vast onderkomen. Men opereerde ruim dertig jaar onder de paraplu van CSV en speelde op diverse locaties in de gemeente. Pas in 1988, toen Tafeltennisvereniging Castricum al zo’n negen jaar als zelfstandige vereniging opereerde, werd de voormalige kleuterschool aan de Gobatstraat hen toegewezen als clubgebouw. ,,Maar een kleuterschool is geen tafeltennisgebouw. Er moest ongelofelijk veel aan gebeuren’’, blikte voorzitter Cor Peperkamp zaterdagmiddag terug op die periode.

Oud-leden Marco Quispel en Dirk-Jan Bos zijn het tafeltennissen nog niet verleerd. (Foto: Bos Media Services)

In 2011 ging het werk van de vele vrijwilligers uiteindelijk in vlammen op. Een allesverwoestende brand zorgde ervoor dat Tafeltennisvereniging Castricum letterlijk op straat stond. En dat niet alleen, ook de hele historie van de vereniging was in een klap verdwenen, want de archieven bevonden zich ook in het pand. Voor de trainingen moesten de leden tijdelijk uitwijken naar het oude biljartcentrum. Collega-vereniging Rapidity in Beverwijk schoot te hulp en bood onderdak aan de competitiewedstrijden. Intussen begon een langdurig traject van onderhandelen met de gemeente over de plek waar een nieuw clubgebouw zou kunnen worden neergezet. Na veel discussie – men had liever woningen aan de Gobatstraat willen bouwen – werd uiteindelijk toch groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw clubgebouw op precies dezelfde locatie.

Jubileumfeest

Het was zaterdag 2 september gezellig druk in het pand, dat Tafeltennisvereniging Castricum in eigendom heeft. In de grote zaal stonden allerlei attributen opgesteld om tafeltennis net even anders dan anders te spelen. Bijvoorbeeld met plastic kegels op de vier hoeken van de tafel, die je niet met de bal mag omstoten. Of op een ronde tafel, hetgeen een andere speeltechniek vereist. En wat te denken van een mini-tafel van slechts 50 x 100 centimeter groot, met bijbehorende mini-batjes? Ook kon tegen de tafeltennisrobot worden gespeeld, een apparaat dat ook bij trainingen gebruikt wordt en dat in staat is om de bal op verschillende manieren te serveren. De meest opvallende variant was een tafel met in het midden, boven het net, enkele zwevende balletjes, die door luchtstromen op hun plek werden gehouden. Het doel was hier om deze balletjes tijdens het spel zodanig te raken, dat ze naar beneden vielen.

Spelen tegen een tafeltenniscomputer is ook onderdeel van de reguliere trainingen. (Foto: Bos Media Services)

Maar leden en oud-leden die liever een ‘gewoon’ potje tafeltennis speelden, konden zich in de kleine zaal uitleven. Onder hen ook Dirk-Jan Bos en Marco Quispel, twee oud-leden van Tafeltennisvereniging Castricum die jaren geleden in de eerste klasse speelden en nu lieten blijken dat ze het spel nog niet verleerd zijn. Hoewel de mannen inmiddels wat jaartjes ouder zijn, behoren ze nog lang niet tot de oudste categorie. Het oudste nog spelende lid van de vereniging is namelijk 93 jaar! Tafeltennis is een sport die je tot op zeer hoge leeftijd kunt blijven beoefenen, vandaar dat ook vanuit het beweegprogramma ‘Fit & Vitaal 60+ Castricum’ geregeld senioren naar de vereniging komen om een balletje te slaan.

Jeugdcompetitie

Naast een zeer enthousiaste groep recreanten 50-plus heeft Tafeltennisverening Castricum ook een sterke jeugdgroep. Jeugdleden Teun (16) en Veena (20) nemen deze middag de centrale presentatie voor hun rekening en voelen zich allebei als een vis in het water bij de vereniging. Teun is al vijf à zes jaar lid, Veena zelfs al acht jaar. ,,Het is hier sowieso altijd heel gezellig, iedereen voelt zich hier verbonden met elkaar’’, vertellen ze. Waar talentvolle jeugdleden nog wel eens door andere verenigingen worden weggekaapt, hoeft men hier in Castricum niet bang voor te zijn: ,,Wij blijven hier. We hebben hier een band opgebouwd en hier voelen we ons thuis.’’

PR-medewerkster Sandra Staring wijst erop dat de jeugdcompetitie is opgezet in samenwerking met Tafeltennisvereniging Limmen-Heiloo. ,,De jeugdleden trainen wel elk op hun eigen locatie, maar voor de wedstrijden werken we samen. Zo kunnen leden met hetzelfde speelniveau in een team gecombineerd worden. Eerst speelde onze jeugd de wedstrijden in Limmen, maar nu komen de jeugdleden van de andere vereniging juist naar ons om de wedstrijden te spelen.’’ In Castricum trainen de jeugdleden onder leiding van Bart Klomp, hij speelt zelf in het tweede team van de vereniging, dat afgelopen voorjaar nog kampioen van de regio werd. Overigens zijn in de competitie voor volwassenen recent wat wijzigingen doorgevoerd.

Staring: ,,Ze spelen nu niet meer in trio’s maar in duo’s. Dat betekent dat ze niet meer 3 x 3 wedstrijden plus een dubbel hoeven af te werken op een avond, maar nog maar 2 x 2 wedstrijden plus een dubbel. Daardoor zijn ze sneller klaar en hoeven ze niet meer heel laat thuis te komen.’’

Jubileumlied

Na het welkomstwoord van de voorzitter Peperkamp werd zaterdagmiddag een speciaal voor de gelegenheid geschreven jubileumlied gezongen op de melodie van ‘Heb je even voor mij’ en aansluitend werd het glas geheven op het 75-jarig bestaan van Tafeltennisvereniging Castricum. Er waren demonstraties van ervaren tafeltennissers en er was volop de gelegenheid om herinneringen op te halen. In het pand waren allerlei krantenknipsels en foto’s opgehangen die een goed beeld schetsten van het verleden van de vereniging. Momenteel telt de vereniging zo’n 75 leden, maar de verwachting is dat dit aantal in de komende tijd verder zal stijgen. Interesse? Kijk op www.ttvcastricum.nl voor uitgebreide informatie.