Taalhuis Kennemerwaard heeft kwaliteit dik op orde

Castricum – Taalhuis Kennemerwaard heeft deze maand opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet het taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen.

Taalhuis Kennemerwaard scoorde op alle onderwerpen positief en scoorde daarmee ver boven het landelijk gemiddelde. Belangrijke onderdelen van de toetsing zijn het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft Taalhuis Kennemerwaard de bevestiging gekregen dat de functies, organisatie en diensten op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Taalhuis helpt mensen verder

Uit het auditrapport kwam onder andere naar voren dat alles in het Taalhuis erop gericht is om mensen verder te helpen in hun ontwikkeling, zodat zij een positieve rol kunnen vervullen in de samenleving en zich daar prettig bij voelen. Daarbij is gebleken dat het aanbod van het Taalhuis helder en herkenbaar is, niet alleen in de bibliotheken, maar ook bij samenwerkingspartners zoals buurtcentra, jongerencentra en werkgevers.

Gedreven en enthousiast team

,,Taalhuis Kennemerwaard beschikt over een zeer gedreven en enthousiast team, dat in staat is op een creatieve manier de doelgroepen op de geschikte locaties op te zoeken, vertrouwen te winnen en waar nuttig en nodig specifieke trajecten voor de deelnemers uit te zetten om hen meer taal-, reken- of digitale vaardigheden te laten ontwikkelen’’, aldus de auditor van de certificeringsorganisatie.

Certificeringsorganisatie

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. (Foto: Bibliotheek Kennemerwaard)