Super dik jaarboek Oud-Akersloot boordevol mooie verhalen

Foto boven:
De katholieke kerk, zo’n vijftig jaar geleden in aanbouw. (Foto: Oud-Akersloot)

Akersloot – Zojuist verschenen: jaarboek ‘De Groene Valck’ van de Historische Vereniging Oud-Akersloot. Kort samengevat: super dik met leuke, gevarieerde verhalen en boordevol foto’s.

De familie Kruijenaar woont al sinds 1622 in Akersloot. Jan Kruijenaar vertelt uitgebreid over zijn jeugdjaren aan de Koningsweg. Over zijn schooltijd, zijn familie, vrienden en zijn arbeidzame leven. Jan is erg actief in het Akersloter verenigingsleven en dit levert mooie en boeiende verhalen op. Aansluitend is er een beknopte genealogie van de familie Kruijenaar.

Jan Kruijenaar vertelt in het nieuwe jaarboek over zijn jeugdjaren aan de Koningsweg. (Foto: Oud-Akersloot)

Gemeentelijke fusieplannen

Fusieperikelen zijn van aller tijden! Al in de 19e eeuw kwamen regelmatig gemeentelijke fusieplannen op tafel. Maar de fusieplannen rond 1980 konden niet op instemming van de Akersloters rekenen. Sterker nog, er ontstond een uitgebreide protestbeweging van Akersloters. Vele stickers met de tekst ‘Akersloot zelfstandig’ en posters met deze boodschap hingen achter menig raam in Akersloot. Als klap op de vuurpijl trokken verklede Akersloters naar Uitgeest om daar kritische geluiden te laten horen tijdens een lezing van minister Hans Wiegel. Met succes, zo zou later blijken.

Wat is de overeenkomst tussen enkele archeologische vondsten in Akersloot, Limmen en Heiloo? Dat hier bijna vijfduizend jaar geleden de eerste bewoners neerstreken op deze strandwallen en leefden van zowel de jacht als landbouw. Een verslag van verschillende opgravingen in deze regio toont de relatie tussen deze vondsten aan.

Katholieke kerk

De nieuwe katholieke kerk is inmiddels al vijftig jaar oud. Veel tumult en protest was er bij de sloop van de oude neogotische kerk. Het bisdom wilde een eenvoudige en sobere kerk, maar het kerkbestuur wilde het anders. De plannen, de centen en het bouwen van de kerk komen in dit verhaal aan bod. Maar ook de vele activiteiten in en rond de kerk. Een boeiend verhaal over het veranderend tijdsbeeld van de katholieke kerk in de Akersloter gemeenschap.

Dorpsgezichten deel 5 laat de veranderingen in het noorden van Akersloot zien. Hoe was het in de jaren vijftig, mooi open en wijds. Met vele mooie foto’s van Boekel vroeger en nu.

Luchtbeschermingsdienst

De dreiging van een oorlog in de jaren dertig leidt ook in Akersloot tot maatregelen. Een heuse luchtbeschermingsdienst wordt opgericht. Om te signaleren als er vijandige vliegtuigen over vliegen en om de bevolking te waarschuwen. Ook is er voorlichting over verduistering, gifgassen en beschermingsmaatregelen van de bevolking bij bombardementen.

Tenslotte een overzicht van wat zich allemaal in 2021 heeft afgespeeld. Ook komen de coronamaatregelen aanbod. Het lijkt al ver weg, maar de coronamaatregelen hebben veel invloed op de activiteiten in het dorp. Het jaarboek wordt thuisbezorgd bij alle leden. Voor niet-leden is het jaarboek verkrijgbaar bij Novy Velzeboer aan de Julianaweg 40.