Subsidieplafond energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren bereikt

Castricum – Onlangs is aandacht gevraagd voor de mogelijkheid die woningeigenaren en huurders hebben om gebruik te maken van een eenmalige subsidie van maximaal 80 euro voor energiebesparende producten/maatregelen; de zogenaamde RREW-regeling. Het subsidieplafond voor deze actie is voor woningeigenaren echter bereikt. Er kunnen dus geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Huurders kunnen nog wel gebruik maken van de regeling. Deze subsidie kon tot 31 juli 2022 aangevraagd worden, tenzij het subsidieplafond eerder was bereikt. Dat is voor woningeigenaren dus nu het geval. Het is nog wel mogelijk om een gratis energiescan uit te laten voeren door energiecoöperatie CALorie. Huurders kunnen nog altijd gebruik maken van de regeling. Zij kunnen via de website www.duurzaambouwloket.nl/rrew-castricum een aanvraag indienen of producten voor maximaal 80 euro aanschaffen via de webshop. Ook het aanvragen van een energiescan kan via deze link. (Foto: Pixabay)