Subsidieaanvraag ’t Kruispunt niet volledig gehonoreerd

Akersloot – Donkere wolken pakken zich samen boven ontmoetingscentrum ’t Kruispunt aan de Mozartlaan. De enige ontmoetingsplek voor senioren uit Akersloot moet mogelijk de deuren sluiten. Het bestuur slaagde er niet in om een nieuwe vrijwilliger te vinden die het beheer van het gebouw op zich wil nemen en een verzoek om meer subsidiegeld, zodat een betaalde kracht kan worden ingezet, is afgewezen.

Door Raimond Bos

De huidige beheerder van ’t Kruispunt verricht haar werkzaamheden op vrijwillige basis. Om gezondheidsredenen legt zij haar taken neer en een opvolger vinden blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Voor de Stichting Welzijn Ouderen Akersloot was dit aanleiding om voor het jaar 2023 een hogere subsidie aan te vragen bij de gemeente Castricum. Penningmeester Hilbrand Klijnstra licht toe: ,,Het is geen fulltime baan, het gaat om hooguit vijf tot tien uur werk per week. Als je dan uitgaat van het minimumloon, kom je op ongeveer 5.000 à 6.000 euro bruto per jaar. Daar komen voor ons nog wat werkgeverskosten bij, zodat we rond de 7.500 euro uitkomen.’’ De stichting heeft ook te maken met de gestegen energiekosten, waardoor naar schatting nog eens 2.000 euro extra nodig zal zijn om de begroting sluitend te krijgen.

Inflatie

Het bestuur diende bij de gemeente een subsidieverzoek in voor 30.000 euro. Daarvan is 17.715 euro toegekend. Volgens Klijnstra is dat bedrag 2,4 procent hoger dan het subsidiebedrag van vorig jaar. ,,Terwijl de inflatie al 10 procent is’’, merkt hij op. Vorig jaar kaartte het bestuur de zorgen omtrent het voortbestaan van het ontmoetingscentrum al bij de gemeente aan. ,,We hebben destijds een gesprek met de wethouder aangevraagd, maar er kwam alleen een ambtenaar langs. Er is verder nooit iets uitgekomen.’’ Vanuit het bestuur is bezwaar aangetekend tegen het subsidiebesluit. Inmiddels heeft men ook de in Akersloot wonende gemeenteraadsleden op de hoogte gesteld van de situatie, zodat zij een vuist kunnen maken voor het openhouden van ’t Kruispunt. In het ontmoetingscentrum zijn bijna elke dag van de week activiteiten voor senioren. Als er geen extra geld komt, ziet het bestuur geen mogelijkheid om die activiteiten te continueren. (Foto: Bos Media Services)