Subsidie voor kerken in Castricum en Limmen

Castricum/Limmen – Voor het restaureren van de kerktoren krijg het bestuur van de dorpskerk in Castricum een provinciale bijdrage van 14.644 euro. Nog eens 30.000 euro komt beschikbaar voor de restauratie van het Muller-orgel (foto) in deze kerk. Het bestuur van de kerk aan de Zuidkerkenlaan in Limmen kan 38.881 euro tegemoet zien voor restauratie.

Het geld komt uit het provinciale budget voor de restauratie van 48 rijksmonumenten. Dit jaar krijgen onder andere het Westfries Museum (Hoorn), Hoeve Overslot (Bergen), Trompenburgh (‘s Graveland) en de Van Gendthallen (Amsterdam) een deel van het beschikbare budget. Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft ontvangen. De subsidie is bedoeld voor rijksmonumenten zonder woonfunctie, zoals kerken, orgels en industrieel erfgoed. Zo krijgt dit jaar ook de dorpskerk in Heemskerk een subsidie voor het restaureren van het orgel, terwijl een kerk in Uitgeest geld krijgt voor restauratie van de kerktoren. Werkzaamheden aan een aantal molens kunnen uitgevoerd gaan worden want ook de molens ontbreken dit jaar niet op de lijst met gehonoreerde projecten. 

Rijksmonumenten van betekenis

De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen hieraan bij, ook is het behoud ervan belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden, waarvan de helft van het Rijk afkomstig zijn. Noord-Holland telt 14.000 rijksmonumenten (waarvan 8.000 in Amsterdam). Daarnaast zijn er 500 provinciale monumenten en enige duizenden gemeentelijke monumenten buiten Amsterdam. (Foto: aangeleverd)