Straten Castricum veiliger maken? Vul de enquête in

Burgemeester Mans heeft maandag 27 november de intentieverklaring van Safe Streets ondertekend. Safe Streets is een campagne van UN Women Nederland, de organisatie voor vrouwenrechten en gendergelijkheid van de Verenigde Naties. In een Safe Streets -gemeente worden problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte onderzocht en aangepakt, in samenwerking met relevante organisaties en vrouwen en meisjes zelf.

De eerste stap die de gemeente zet is het onderzoeken van veiligheidsgevoelens onder vrouwen in onze gemeente. Inwoners van Castricum, of die er regelmatig verblijven kunnen een enquête invullen. Hiermee krijgt de gemeente een beeld van waar men zich onveilig voelt in de gemeente en wat de gemeente kan doen om deze locatie(s) veiliger te maken, maar ook wat men eraan doet om bepaalde situaties te vermijden. De enquête staat op de website van Castricum:

https://secure.castricum.nl/wonen/nieuws_42914/item/helpt-u-mee-de-straten-van-castricum-veiliger-te-maken-vul-dan-de-enquete-in_98407.html?previewcode=962293cc7e8c9fa919fe48bfdbafa7b4&preview=1&stukid=98407