Strandpaviljoens zeker tot 2023 op huidige plaats

Infoavond overleggroep strand goed bezocht

Castricum – De inloop-infoavond dinsdag 19 november van de ‘Overleggroep Strand Castricum’ begon amicaal met koffie en thee. Daarna begonnen de presentaties van de strategische plannen van de PWN, het Hoogheemraadschap en gemeente, met de aftrap van Nic Grandiek. Allemaal met het doel eens wat verder te komen in de al jarenlange discussie of de strandpaviljoens nu wel of niet op de huidige plaats mogen blijven. In het al jarenlange getouwtrek over dit onderwerp werd verwacht dat er na deze bijeenkomst meer duidelijkheid zou ontstaan.

Na het openingswoord van voorzitter Mees Hartvelt van de Overleggroep Strand Castricum was het Nic Grandiek die een prachtig verhaal hield over de noodzaak, werkwijze en Internationale bekendheid van PWN op het gebied van waterzuivering en beheer. In deze presentatie kwamen de strandpaviljoens nauwelijks ter sprake, wel de ondergrondse opslag van drinkwater ter grootte van 15.000 voetbalvelden. Aardig detail daarbij was het kostenplaatje van drinkwater van de hoogste kwaliteit, wat omgerekend maar 0,003 cent per glas kost. Dit vergeleken met bijvoorbeeld blauwe Spa uit de winkel, dat nota bene van mindere kwaliteit is.

Vervolgens was het woord aan Rob Veenman van het Hoogheemraadschap, die duidelijk liet weten dat de strandpaviljoens richting zee verplaatst moesten worden en dan ook nog op palen. Allerlei noodzaken daarvoor werden opgenoemd, tot zelfs de verwachte verhoging van de zeespiegel van drie meter in 2100. Grootste doel was de groei van het duingebied ter bescherming van het achterliggende gebied. Wim Tromp, belanghebbende en bestuurslid van Sports at Sea, sprak over nodeloos zandtransport vanuit de zee. Hij concludeerde: „Het opspuiten van zeegrond aan de kustlijn, ter verstuiving richting duinen, werkt nogal vervuilend met de zandspuiter met hoge CO2-uitstoot. Dit terwijl op het strand met bulldozers zand wordt verschoven naar zee om het strand begaanbaar te houden. Daarbij heb ik de suggestie het verplaatste zand van het strand te transporteren richting duinen, wat veel stuiven onnodig maakt. Nu wordt er immers zand aangevoerd in de duinen ter herstructurering.”

Dan het woord aan wethouder Ron de Haan, die met harde cijfers en bestemmingsplannen aantoonde dat er voorlopig geen sprake van verplaatsing van de strandpaviljoens kan zijn. „Daarbij is nog onduidelijk naar welke richting en tussenruimtes. Er liggen immers Internationale kabelverbindingen onder het strand, waar je niet een strandpaviljoen op kunt bouwen. Daarbij zou de gemeente ook de Reddingsbrigade en EHBO-post moeten verplaatsen, waar nog een prijskaartje aanhangt. Zoomers en Zeezicht blijken door die kabels niet verplaatsbaar. Ik verwacht nog geen besluiten in verband met Provinciale eisen en wijzigen bestemmingsplannen”, aldus Ron. De uitleg van Ron de Haan werd nog even cijfermatig aangevuld door Beleidsmedewerker Strand Buch, Martijn van Bemmelen, waardoor het nog duidelijker werd dat er tot 2023 niets kan gebeuren en het daarna moeilijk genoeg gaat worden. Daarbij zijn er intussen vijf groepen met bezwaarschriften op de voorgestelde verplaatsingen door Hoogheemraadschap.

Richard Groot van Deining en woordvoerder van de strandpaviljoenhouders stelde: „Het overleggen en zoeken naar oplossingen gebeurt gelukkig in een betere sfeer, waarbij voor alle partijen het ‘zuur nemen en zoet krijgen’ van groot belang is.”

Als afsluiter van de bijeenkomst was het Ron de Haan die toch wat positief nieuws verschafte aan de aanwezigen zoals: „De verwachte opening van het strandhotel Zoomers in december, nieuwbouw voor fietsparkeren, overleg over openbare verlichting strandplateau-Zeeweg en instellen kort parkeren”. (Tekst: Aart Tóth)

Voor de broodnodige uitleg, Nic Grandiek van PWN staand, wethouder Ron de Haan en voorzitter Mees Hartvelt (Foto: Aart Tóth)