Straatkinderen in nieuw tehuis, nu nog een bed

Op 15 mei hopen ruim tachtig straatkinderen uit Kathmandu hun kamers in een nieuw huis te betrekken. Lies Vink en Gerda Oosting, die namens de Stichting Straatkinderen van Kathmandu de verhuizing coördineren en begeleiden, kunnen dan opgelucht ademhalen. ‘Hun’ kinderen hebben dan weer een veilig onderkomen in het Tiom Laura Marinka Home.

Dinsdag was het twee jaar geleden dat de aarde rondom Kathmandu, de hoofdstad van Nepal, hevig trilde. Een alles verwoestende aardbeving kostte duizenden mensenlevens en liet een spoor van vernieling achter. Huizen waren vernietigd, gezinnen soms gehalveerd en het land bleef achter in ontreddering. Ook de tehuizen van de stichting waren zwaar beschadigd. Gelukkig hadden alle kinderen de ramp overleefd, maar een veilig dak boven het hoofd was letterlijk weggevallen. De stichting uit Castricum kreeg met behulp van Lakpa Sherpa, een bevriend aannemer, de kans om een nieuw aardbevingsbestendig huis te bouwen. Zomer 2016 werd gestart met de bouw. Inmiddels is het project in de afrondende fase. Natuurlijk is het huis nog niet helemaal klaar, het team moet nu aan de gang met de inrichting. Daarvoor is nog veel geld nodig. Een donatie is zeer welkom op NL20ABNA0801275490 (ABN-AMRO) t.n.v. de Stichting Straatkinderen van Kathmandu te Castricum. Voor meer informatie en andere vormen van sponsoring, ga naar www.straatkinderenvankathmandu.nl. Op de foto het nieuwe tehuis in aanbouw met op de voorgrond Gerda Oosting en Lies Vink en Pemba en Pemba, de Nepalese beheerders van het tehuis.