Stikstofuitstoot en CO2 kan minder in Castricum

PWN kan bijdragen aan reductie

Castricum – Je kan tegenwoordig geen nieuwsbron meer bekijken of beluisteren zonder dat het over het klimaat gaat. Is het niet over de veestapel, maximumsnelheid snelwegen, leerlingenklimaatprotest, dan wel over een stofje wat tegenwoordig in tuinaarde schijnt te zitten, je wordt er horendol van. Dat stofje heeft een voor buitenstaanders nieuwe naam en wel ‘PFas’, wat een verzamelnaam is voor wel 6000 giftige stoffen in de bovenste grondlagen. Het komt tevoorschijn tijdens het uitbaggeren van sloten en vijvers. Die uitgebaggerde grond komt immers op de landerijen ernaast terecht of bij woningbouwprojecten in de te creëren voor en achtertuinen.

Voor we nu het hele scala gaan behandelen van de vervuilers van onze luchtwegen, autowegen, stallen en meer in Nederland, houden we het hier beperkt tot de gemeente Castricum. Zoals, wat kunnen we doen in onze gemeente om de uitstoot van giftige stoffen te beperken om het goed leefbaar te houden in onze gemeente en de regio er omheen. Als een soort voorbeeld voor de rest van Nederland.

Veestapel

Van stapelen van vee is in de gemeente eigenlijk weinig sprake, gezien het weinige vee wat er tegenwoordig in onze buitengebieden te aanschouwen is. Steeds minder vee wat tijdens de zomermaanden van het natuurlijke gras en sloten kan genieten. Of er is al minder vee in onze gemeente die voor die vervuilende uitstoot via hun luchtwegen en uitgangen onder andere stikstof uitstoot zorg draagt. Helaas is er ook in onze gemeente vee die het daglicht alleen via de ramen in de stal kan aanschouwen, maar de uitstoot blijft daarbij gelijk. Genoeg stikstof, CO2 en Ammoniak die bijdraagt aan die tegenwoordig bediscussieerde discussie van te veel uitstoot van schadelijke reukjes.

Toerisme

Ook dit zorgt voor meer uitstoot van schadelijke stoffen bij bezoeken aan de camping, boerencamping, duinen, strand en het gezellige dorp met z’n fijne terrassen en restaurants. Bij top zomerse dagen schijnt het bezoekersaantal van de gemeente ruimschoots te worden verdriedubbeld van het aantal ingeschreven personen in Castricum. Dat heeft nogal een invloed op de uitstoot van stikstof, CO2, Ammoniak en meer tijdens die hoogtijdagen. We moeten nu eenmaal allemaal in en uitademen en toiletteren. Dan hebben we het nog niet eens over de eveneens verdriedubbeling van het aantal automobielen die zorgen voor nog meer schadelijke uitstoot, op de hybride automobielen na. Ook de vele fietsers in de duinen zorgen voor vervuiling, al is die minimaal. Meer inzet van energie bij het fietsen zorgt immers voor meer schadelijke uitstoot bij het uitademen.

Sport

Er zijn nogal wat sportverenigingen in de gemeente, waar zeer intensief voetbal, rugby, korfbal, handbal, atletiek en zwemmen wordt bedreven. Bij die energieke inzet moet er vaker worden ingeademd, maar ook uitgeademd met een verhoogde uitstoot schadelijke stoffen. Opheffen van sportclubs lijkt niet de oplossing als regiogemeenten niet meedoen. Dan hebben we het nog niet eens over de oververhitte toeschouwers die tijdens het aanmoedigen ook vaker in en uitademen.

Oplossingen

Gelukkig zijn die er ook. Zo zou een betere openbaarvervoersverbinding vanaf NS-station Castricum en promotie daarvan kunnen bijdrage tot minder autoverkeer richting strand en dan het gehele jaar.

Ook het uitvoeren van plannen uit het project ‘Versterking Winkel – Verblijfsgebieden’, waarbij de Dorpsstraat geen doorgaand verkeer meer mogelijk is en daardoor voor minder schadelijke uitstoot zorgt van gemotoriseerd verkeer in centrum van Castricum. Voorbeelden ten over in veel kleinere gemeenten als Castricum, zoals veelal op de Veluwe, waar hoofdstraten in de dorpen voetgangersgebieden zijn, met uitzondering s’morgens tot 11.00 uur voor laden/lossen. Gevolg, minder uitstoot in de kwetsbare gebieden.

Ook PWN-campings Bakkum en Geversduin kunnen hun bijdrage leveren aan minder uitstoot van de schadelijke luchten. Schap het belachelijke op en afbreken van tenthuisjes, stacaravans en meer van dat soort zaken af. Het

excuus voor het op en afbreken gold onder andere ‘het laten herstellen van de natuur’ in de ruimste zin. Natuurlijk weten we allemaal dat dit herstellen pas in gang wordt gezet als het voorjaar zich aandient en de huisjes weer kunnen worden opgebouwd. Dat achterwege laten van op en afbreken scheelt vele uren slepen met vervuilende tractoren tot ver buiten gemeentegrenzen heen en terug. Dan hebben we het nog niet over de vele bezwete manuren met de nodige hoge uitstoot. Meegenomen pluspunt hierbij zou kunnen zijn dat er minder te repareren is aan de caravans en huisjes. Enige nadeel is dan dat er inkomsten wegvallen van bedrijven die zorgen voor dat heen en weer gesleep en opslag. Ook bouwmarkten missen wat inkomsten, omdat er minder vernieuwd hoeft te worden.

Conclusie

Die lijkt simpel en duidelijk na bovenstaande. Daarbij een pluspuntje dat bij reductie van uitstoot schadelijke stoffen, er meer ruimte komt voor bouwprojecten zonder beperkingen vanuit de overheid, omdat wordt voldaan aan minder uitstoot. Grootste ‘hete hangijzer’ zal echter de durf zijn of die aanwezig is bij bestuurders en beleidsbepalers die het beste voor hebben met de gemeente Castricum en zijn inwoners. (foto/tekst: Aart Tóth)