Stichting Uitgeester en Akersloter Molens bestaat vijftig jaar

Uitgeest/Akersloot – De stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM) bestaat vijftig jaar. Het doel van deze organisatie is het bevorderen en in stand houden van molens in de dorpen Uitgeest, Akersloot en omgeving. Zij streeft ernaar molens in maalvaardige staat te brengen en te houden. De stichting heeft twee molens in eigendom: De Kat in Uitgeest en De Oude Knegt in Akersloot.

Op 9 september 1971 brandde molen De Kat door onvoorzichtigheid bij rietdekkerswerk af. De uitgerukte Uitgeester brandweerwagen raakte ongelukkiger wijs van de weg en belandde in de sloot. De brandweer van Heemskerk was intussen gearriveerd. Toen de brand eenmaal geblust was, oordeelden de politie en de brandweer dat het beter was om een zwartgeblakerd deel van de molen omver te trekken. Achteraf gezien totaal onnodig. De roeden raakten door de val zwaar beschadigd en de as brak in drie stukken.

Een spontaan opgericht comité vergaderde twee dagen later om te komen tot herbouw. Op 8 augustus 1972 werd dit comité omgezet in de Stichting Uitgeester Molens. De bouw werd uitgevoerd met onderdelen van molen Ons Genoegen uit Alblasserdam. Deze molen stond op scheepswerf J. Smit en Co en werd bij een algehele vernieuwing van de werf afgebroken en aan de gemeente Haarlem geschonken, die de onderdelen wilde gebruiken voor de afgebrande molen De Adriaan. Dit kwam echter nooit tot uitvoering.

De Oude Knegt

Molen de Oude Knegt werd in 1924 onttakeld. In 1975 kwam Theo Visser uit Akersloot op het idee de molen te herbouwen en met steun van de Stichting Uitgeester Molens en heel veel enthousiaste vrijwilligers werd het plan uitgevoerd. Voortvloeiend uit die samenwerking werd in 1979 de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens opgericht. In de nieuwjaarsnacht van 2001 brandde de molen door een verdwaalde vuurpijl af. Nogmaals zetten alle vrijwilligers zich enorm in. De molen werd opnieuw opgebouwd en in 2004 feestelijk in bederijf gesteld. Ook het winkeltje waarin producten van de molen worden verkocht, werd in gebruik genomen.

Het in stand houden van de molens is een dure aangelegenheid. Zo bedraagt bijvoorbeeld de brandverzekering voor deze twee molens op jaarbasis zesduizend euro. Dat geld ontvangt de stichting van donateurs en sponsors. Het aantal donateurs loopt echter al jaren terug. Donateur worden? Kijk op www.suam.nl voor meer informatie. Met een donatie lever je een bijdrage aan het behoud van de fraaie entrees van de beide dorpen. (Foto: aangeleverd)