Stichting STRIC officieel een feit

Castricum – Notaris Duin uit de Dorpsstraat kwam eraan te pas om de ‘Stichting Reuring In (gemeente) Castricum’ (STRIC) op te richten. Vorig jaar was het de eerste keer, dat het cultureel-culinair evenement ‘Castricums Smaakmakers Festival’ is georganiseerd. Het bleek een enorm succes. Een vervolg lag dan ook voor de hand. Dus dit jaar in het weekend van 2 en 3 september gaan alle remmen van Castricumse culturele en culinaire smaakmakers (inclusief lekkere drankjes) weer los. De organisatie ligt in handen van een groep vrijwilligers met ondersteuning van professionals op het gebied van evenementen.

Een aanwijsbare organisatie met een eigen post/mailadres en banknummer was er tot nu toe niet. Dat gaf wel wat problemen in de communicatie met de gemeente en bedrijven waarmee wordt samengewerkt. Dus werd besloten een stichting op te richten, waar alle organisatorische en financiële zaken officieel kunnen worden geregeld. Donderdag 29 juni werd STRIC een feit met de ondertekening van de oprichtingsakte bij de notaris Duin.

Het bestuur wordt voorlopig gevormd door Henk Ruijter als voorzitter en Rob Toepoel als secretaris-penningmeester. De doelstelling van STRIC is ruim geformuleerd, zodat in de toekomst eventueel ook andere activiteiten, die reuring geven in ons dorp, bij de stichting kunnen worden ondergebracht. Activiteiten die dit soort evenementen – mede in het kader van ‘Castricum op de Kaart’ – meer inhoud geven en de leefbaarheid en saamhorigheid in de gemeente Castricum verhogen. Uitgangspunt is dat de organisatie van dit alles in handen van vrijwilligers is, met waar nodig ondersteuning uit professionele hoek.

Op de foto:
Ondertekening van de akte van oprichting ‘Stichting Reuring In (gemeente) Castricum’ met van links naar rechts Rob Toepoel, Henk Ruijter en notaris Duin. (Foto: Aart Tóth)