Stichting RBV ziet rechtszaak tegen staat met vertrouwen tegemoet

Regio – De Stichting RBV (Recht op Bescherming tegen Vlieghinder) ziet het vervolg van de rechtszaak tegen de staat met vertrouwen tegemoet. Dat laat de organisatie weten in reactie op het indienen van de conclusie van antwoord door de staat bij de rechtbank in Den Haag. De minister geeft daarin onder meer aan dat er al maatregelen worden genomen tegen (ernstige) geluidhinder en dat er een krimp naar 460.000 en later 440.000 vluchten per jaar aangekondigd is. Verder wordt in het antwoord gesteld dat een deugdelijke afweging is gemaakt tussen de economische belangen van Schiphol en de belangen van de mensen die (ernstige) hinder ondervinden. De minister geeft ook aan dat het niet aan de rechter is om zich over dit soort zaken uit te laten, onder meer omdat voor het terugbrengen van de vliegbewegingen wetswijzigingen nodig zouden zijn.

Stichting RBV heeft in haar dagvaarding uitvoerig onderbouwd dat ernstige geluidhinder en slaapverstoring tot gezondheidsschade van omwonenden leidt. Ook is de organisatie van mening dat de veronderstelde economische bijdrage van Schiphol aan de Nederlandse economie nooit deugdelijk in kaart is gebracht. Men stelt ook: ,,De dagvaarding maakt verder duidelijk dat het jarenlange gegoochel van de staat met cijfers heeft geleid tot een inbreuk op de fundamentele rechten van de omwonenden van Schiphol. Het antwoord van de staat verandert naar overtuiging van Stichting RBV aan al deze punten niets.’’ De procedure tegen de staat is voor Stichting RBV een uiterst middel om te bewerkstelligen dat er eindelijk iets gebeurt tegen de ernstige geluidhinder en slaapverstoring waarmee bewoners al jaren kampen, en die blijkens een belevingsonderzoek nog altijd toeneemt.

Op 4 juli 2023 vindt bij de Rechtbank Den Haag de mondelinge behandeling plaats. (Foto: Pixabay)