Stichting Oer-IJ stuurt brief aan minister

De Stichting Oer-IJ bepleit in een brief aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, op zoek te gaan naar een alternatief voor een locatie om een opstelterrein voor Sprinters aan te kunnen leggen. De voorkeursvariant van de vijf betrokken regiogemeenten voor een plek aan de zuidoostkant van de weg Uitgeest-Krommenie en de A9 wordt gezien als een onaanvaardbare aantasting van het open landschap. Volgens de stichting verdraagt nagenoeg geen van de geopperde ideeën zich met het streven het archeologisch unieke en kwetsbare Oer-IJ-gebied zoveel mogelijk te behouden en te ontzien. Gevraagd wordt nog eens goed naar de locatie bij het station van Beverwijk te kijken, of anders naar een andere plek te zoeken.
,,Wij zijn van mening dat op grond van de genoemde grote waarden van het Oer-IJ gebied en de ernstige aantasting daarvan, binnen de gemeenten Uitgeest, Heemskerk en Castricum geen enkel geschikt terrein voor dergelijke werkzaamheden is te vinden”, aldus Leon Klein Schiphorst. ,,De landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van dit gebied, waar de openheid zo kenmerkend is, zijn onvervangbaar en verdragen geen ingrijpende ruimtelijke ingreep als een opstelterrein voor de sprinters.” Behalve het opstelterrein wordt er door de Provincie Noord-Holland in dit gebied ook nog gezocht naar ruimte voor aansluiting van de snelweg A8-A9. ,,Beide infrastructurele ingrepen zorgen voor een verdere verstedelijking van dit nu nog open gebied en dat betekent dat de zo belangrijke recreatieve ontwikkelingsruimte in dit deel van de Metropool Regio Amsterdam sterk in waarde vermindert.” De foto, gemaakt vanuit een Sprinter, biedt uitzicht op de locatie waar de voorkeur van de vijf betrokken gemeenten naar uitgaat. Te zien is hoe een kreek in het oorspronkelijke Oer-IJ landschap wordt opgeofferd.