Stichting Alkmaardermeeromgeving zoekt nieuwe vrijwilligers

Castricum – Met een aantal actieve vrijwilligers zet de Stichting Alkmaardermeeromgeving zich in voor het behoud en versterking van de landschappelijke, natuurlijke- en cultuurhistorische waarden rondom en in de woonkernen van de gemeenten Castricum en Uitgeest. De Stichting is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, vooral uit Limmen, Akersloot en Uitgeest.

Enkele actieve vrijwilligers vertellen waarom zij zich bij de stichting hebben aangesloten. Jos Bruijns uit Castricum: ,,Inmiddels zal ieder weldenkend mens de waarde van een groene leefomgeving wel erkennen. We hebben op dit moment met meer ruimtelijke vraagstukken te maken dan ooit en dat vereist aandacht. Ik ben vrijwilliger geworden om een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van de mooie natuur en de cultuurhistorie in mijn woonomgeving. Het is leuk om samen met anderen mee te denken over een vitaal en open buitengebied.’’

Beeldbank

Ingrid van der Vaart woont ook in Castricum en beheert de website met de beeldbank: ,,Ik kwam met de stichting in contact toen ik las over de optie van een randweg door de Castricummerpolder. Ik vond dat zeer verontrustend. Het behoud van landschappelijke- en natuurwaarden in dat gebied vind ik heel belangrijk voor onder meer de stand van de weidevogels, de biodiversiteit en het behoud van rust. Toen ik las dat de Stichting vrijwilligers zocht voor het met foto’s vullen van de beeldbank heb ik mij direct aangemeld.’’ Samen met een collega-vrijwilliger heeft Ingrid ruim tweeduizend foto’s op de website geplaatst en beschreven. Ook zorgt zij maandelijks voor plaatsing van het ‘Standpunt van de maand’ op de website.

Hedy Otemann uit Limmen: ,,Ik heb me aangesloten bij de stichting, omdat er in Limmen en omgeving veel bouwplannen zijn. Om het dorpse karakter te behouden en de biodiversiteit niet verder achteruit te laten gaan, vind ik het belangrijk dat hagen en bomen gespaard worden.’’

Plaats voor meer vrijwilligers

Binnen de stichting is plaats voor nog meer vrijwilligers. Vaardige schrijvers voor het leveren van bijdragen aan de digitale nieuwsbrieven en het Voorjaarsbericht, geïnteresseerden voor ruimtelijke ordeningsvraagstukken en ook organisatietalenten zijn van harte welkom. Onlangs heeft de stichting tijdens de behandeling in de gemeentelijke commissievergadering over een IKC-centrum Cunera en een Vrije School in Bakkum zich uitgesproken tegen verdere aantasting van het stinsenbos (foto) bij Duin en Bosch.

De vrijwilligers hebben één gezamenlijk doel: er met elkaar voor zorgen dat de gevarieerde landschappen in de gemeenten Castricum en Uitgeest hun kwaliteit blijven behouden en de dorpen hun eigen identiteit. Meer informatie is op www.alkmaardermeeromgeving.nl te vinden. Wil je weten of vrijwilliger zijn bij de stichting iets voor jou is? Stuur een berichtje naar secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl voor een nadere kennismaking. (Foto: Ernst Mooij)