Stichting Alkmaardermeeromgeving in coronatijd

Castricum – Met de lockdown en de avondklok is onze samenleving deels op de rem gezet. Dit geldt echter niet voor de Stichting Alkmaardermeeromgeving, deze stichting draait op volle toeren. Een nieuwe website is in gebruik genomen en daaraan is nu een beeldbank gekoppeld. De eerste resultaten zijn al te zien. De beeldbank is tot nu toe doorzoekbaar op afbeeldingen van de Westwouderpolder, de omgeving van Akersloot en Uitgeest. Verder vragen de regionale energiestrategie, de omgevingsvisie van de gemeente Castricum, de Kadernota strandgebied en het integraal verkeersplan de aandacht van de organisatie.

De stichting zet zich in voor het behoud en de versterking van de natuur en de landschappelijke en cultuur-historische kwaliteiten van het groene gebied rond de dorpen Akersloot, Bakkum, Castricum, De Woude, Limmen, Uitgeest, Beverwijk en Heemskerk. Van west naar oost, over een afstand van slechts tien kilometer, omvat dit gebied een even divers als typisch Noord-Hollands landschap: strand en duinen, geestgronden, poldergebieden en het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Gelegen aan de rand van de metropoolregio Amsterdam en tussen Alkmaar en Beverwijk, is deze groene oase van grote waarde voor mens en natuur. Nu excursies en samenkomsten niet kunnen doorgaan is het anderszins onderhouden van het contact met de donateurs van groot belang. Om alle taken goed te kunnen vervullen is meer menskracht nodig.

Afdelingen

De stichting is geen eigenaar en geen beheerder van natuurterreinen, maar waakt over het landschap in het algemeen. Zij is vertegenwoordigd in verschillende klankbordgroepen, bestudeert provinciale en gemeentelijke plannen die van invloed zijn op het buitengebied en denkt daarover mee. De stichting werkt met afdelingen die aangestuurd worden door een coördinator. Vanuit de afdelingen met een eigen aandachtsgebied worden plannen gevolgd en zo nodig daarop gereageerd. De Stichting zoekt vrijwilligers voor de afdelingen Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk en voor de afdeling Castricum versterking uit Limmen, Akersloot en De Woude. Er is behoefte aan een breed spectrum aan talenten. Op https://alkmaardermeeromgeving.nl is veel meer informatie te vinden. Belangstellenden kunnen zich via secretariaat@Alkmaardermeeromgeving.nl voor een online of telefonische kennismaking aanmelden.

Op de foto:
De stichting zet zich in voor het behoud van natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten in het buitengebied, zoals dit mooie landschapsbeeld aan de oostrand van Uitgeest. (Foto: Ernst Mooij)