Steun het Rode Kruis (afdeling Noord-Kennemerland) juist nu!

Regio – Deze week vindt de jaarlijkse collecteweek van het Rode Kruis plaats. Cees Kroon, voorzitter van de afdeling Noord-Kennemerland (foto), geeft aan waarom de inkomsten vanuit de collecte voor zijn afdeling van groot belang zijn: ,,Binnen de afdeling Noord-Kennemerland worden onze eigen vrijwilligers goed opgeleid en geven we ook veel opleidingen aan inwoners en bedrijven in onze regio. In de lessen hebben we behoefte aan een groot aantal oefen- en reanimatiepoppen en ook kinderpoppen. Deze poppen moeten jaarlijks uitgebreid worden onderhouden. Aanschaf en onderhoud zijn een grote kostenpost. Daarnaast is er een sterke behoefte om onze hoeveelheid AED’s uit te breiden. En ook deze moeten worden onderhouden.’’

Opleidingen en materiaal

Zodra het weer mag, gaat het Rode Kruis weer veel evenementen en activiteiten in de regio ondersteunen met goed opgeleide vrijwilligers en goed materiaal (zoals AED’s). Tijdens de coronacrisis heeft de afdeling Noord-Kennemerland veel ondersteuning geleverd bij het personenvervoer van en naar de zorginstellingen, de verspreiding van voedselpakketten en het begeleiden van dak- en thuislozen. Hoe goed de ondersteuning van de vrijwilligers in deze coronatijd ook is, de keerzijde is dat er nauwelijks vergoedingen binnenkomen.

Kroon legt uit waarom die vergoedingen onontbeerlijk zijn voor zijn afdeling van het Rode Kruis: ,,Voor het uitvoeren van al onze diensten zijn het op orde houden van het materiaal, het opleidingsniveau van de vrijwilligers en de kleding die zij gebruiken als ze in functie zijn essentieel. De inkomsten uit de collecte maken het mogelijk dat wij de dienstverlening aan de maatschappij (met een hoge kwaliteit) kunnen voortzetten op de manier zoals iedereen dat van ons gewend is. Wij zijn overal, maar zonder u nergens!’’

Deurcollecte en QR-code

Vrijwilligers van het Rode Kruis gaan met collectebussen langs de deuren, maar doneren kan ook via de bij dit artikel geplaatste QR-code (scan met de camera van uw smartphone of direct via uw bankapp). Wilt u zich ook inzetten als vrijwilliger? Het aanbod aan vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis is veelzijdig. Bekijk op www.rodekruis.nl/noord-kennemerland de informatie hierover. (Foto: Natasja van der Woude)