Steeman kritisch over Schiphol

Er wordt dit jaar een besluit genomen over de groeimogelijkheden van Schiphol. Zo’n acht gemeenten rond Schiphol, waaronder Castricum, twijfelen aan de betrouwbaarheid van de milieueffectrapportage (MER). Dat is het onderzoek van Schiphol waarin de ruimte voor groei wordt berekend. Vorige jaar september werd aangegeven dat groei mogelijk is, maar aan de juistheid van die berekeningen wordt ernstig getwijfeld. En wordt nu een nieuwe rapportage opgesteld.

Wethouder Marcel Steeman liet dinsdag op de tv en radio weten Schiphol nog kritischer te gaan volgen. Volgens Steeman worden de gegevens van meetpalen naar geluidhinder helemaal niet gebruikt. ,,En de tijdelijke maatregel van enkele maanden om meer nachtvluchten boven Castricum te laten vliegen duurt nu al tweeënhalf jaar.” De VrijeLijst wil naar aanleiding van het optreden van Steeman in de media onder meer weten of het college de kritische uitlatingen en beweringen van de heer Steeman steunt. ,,De gemeenten hebben bij monde van de wethouder onafhankelijk onderzoek gedaan naar nachtvluchten en overlastbeleving”, zegt Ron de Haan van De VrijeLijst. ,,In besluitvormende vergaderingen van de Omgevingsraad worden de resultaten van dit onderzoek van de agenda weggehouden.” De Haan stelt namens zijn partij voor om over Schiphol een openbare gesprekstafel te beginnen, waar periodiek gedurende het jaar ontwikkelingen en actualiteiten, politieke besluitvormingsprocessen ter sprake kunnen komen.