Station Castricum officieel geopend

Castricum – Na een vertraging van een half jaar kon vorige donderdag dan toch het vernieuwde station feestelijk worden geopend door vertegenwoordigers van ProRail, NS, de provincie Noord-Holland en gemeente Castricum. De openingshandeling bestond uit het weer in werking stellen van het carillon dat in 1969 werd geplaatst, maar tijdens een latere verbouwing verdween en lange tijd werd opgeslagen.

Door Hans Boot

De afgelopen tweeëneenhalf jaar is door ProRail, NS, provincie Noord-Holland en gemeente Castricum gezamenlijk hard gewerkt aan de renovatie van het station. Het resultaat is dat het weer jaren meekan. De verbeteringen bestaan onder andere uit een bredere veilige onderdoorgang, nieuwe liften, een royale entree en een nieuwe kiosk.

Carillon

De openingshandeling vond plaats bij het carillon dat in 1969 door het gemeentebestuur namens de gemeenschap van Castricum aan de Nederlandse Spoorwegen werd aangeboden. Vanwege een verbouwing werd het weggehaald en jaren opgeslagen in een gemeentelijk depot. Onlangs is het weer hersteld en teruggeplaatst. Donderdagochtend stelde Jeroen Olthof, gedeputeerde provincie NH, mede namens gedeputeerde Cees Loggen, Irma Winkenius, regiodirecteur NS, Harro Homan, regiodirecteur ProRail en Paul Slettenhaar, wethouder gemeente Castricum, het carillon weer in gebruik.

Toegankelijker

Voor het zover was, spraken alle vertegenwoordigers nog enkele woorden. Nadat wethouder Paul Slettenhaar iedereen welkom had geheten zei hij: ,,We hebben nu een prachtig station in een prachtig gebied waar heel veel gebeurt. Denk aan woningbouw en natuurontwikkeling. Nieuwe fiets- en wandelroutes in de natuur. Wonen, werken, reizen of recreëren, het begint allemaal bij deze ‘Poort naar de duinen’. Dit station is een aanwinst voor Castricum!” ProRail-regiodirecteur Harro Homan voegde daaraan toe: ,,Het bijna vijftig jaar oude station was echt toe aan vernieuwing, en dan is het mooi om te zien dat het is gelukt. De tunnel is ruimer en breder en door de nieuwe tegels ook gewoon een stuk lichter. Door de drie liften is het station toegankelijker, zodat meer mensen van de trein gebruik kunnen maken.”

Geduld

Vervolgens kreeg Irma Winkenius, Regiodirecteur NS, het woord: ,,Na tweeëneenhalf jaar verbouwing is station Castricum klaar voor de toekomst. Het is voorzien van alle reizigersgemakken. Zo hebben we een compleet nieuwe Kiosk gebouwd en krijgt de bloemenman een nieuwe winkelruimte. Wij bedanken onze reizigers voor hun geduld en zijn blij met dit comfortabele station, dat een gastvrije Buitenpoort vormt tussen dorp en duin.”

Jeroen Olthof, gedeputeerde provincie NH (mobiliteit en bereikbaarheid) zei tot slot: ,,De provincie investeert graag in aantrekkelijke treinstations met goede voorzieningen (zoals fietsenstallingen en bushaltes) en nieuwe woningen in de nabije omgeving. Zodat mensen snel en comfortabel met het OV naar hun werk of school kunnen reizen. Het station in Castricum is ook bij uitstek geschikt als startpunt om te genieten van het prachtige duingebied en museum Huis van Hilde.”

Beverwijkerstraatweg

Nadat de vier sprekers de confetti hadden ‘ontstoken’ en het carillon het eerste deuntje liet horen, wilde Paul Slettenhaar nog het volgende kwijt: ,,De renovatie is voorspoedig verlopen. Dat de planning iets is uitgelopen hoort bij een dergelijk project. De mensen hebben relatief weinig overlast van de werkzaamheden ondervonden. Ik wil daarvoor de projectleider van de gemeente, ProRail en NS een groot compliment maken.”

Ook gedeputeerde Olthof bewonderde de aanwinst. Op de vraag hoe hij dacht over het knelpunt Beverwijkerstraatweg, luidde zijn antwoord: ,,Gezien de woningbouwopgave die er ligt in het gebied boven Alkmaar, is het van groot belang dat er iets met deze spoorwegovergang moet gebeuren. Dat is primair een verantwoordelijkheid van het Rijk, maar de provincie denkt ook mee in het zoeken naar een oplossing. Het is echter een ingewikkelde materie.” Een film over de geschiedenis van het station en de opening afgelopen donderdag is hier te zien.

Op de foto:
Vlak voor het ‘ontsteken’ van de confetti en de eerste klanken van het carillon. Van links naar rechts: Paul Slettenhaar, Irma Winkenius, Harro Homan en Jeroen Olthof. (Foto: Hans Boot)