Start werkzaamheden herinrichting Rijksweg

Limmen – De gemeente Castricum start op 27 maart met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Rijksweg. Het gaat om het traject vanaf de aansluiting met de Zeeweg ter hoogte van het benzinestation (in het zuiden) tot en met de kruising met de Nieuwelaan (in het noorden). In totaal wordt twee kilometer weg opnieuw ingericht. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de lente van 2024.

De Rijksweg is toe aan groot onderhoud. Daarnaast gaat nutsbedrijf Liander aan de slag met het vervangen van kabels die nodig zijn om de capaciteit voor elektriciteit en dataverkeer te vergroten. Tegelijkertijd wordt de directe omgeving van de weg geschikt gemaakt voor het beter kunnen opvangen van regenwater. De gemeente ziet het als een mooie kans direct de weg verkeersveiliger in te richten. Ook wordt nieuwe verharding aangebracht en nieuwe verlichting. Daarnaast worden ook bomen en struiken geplant. De werkzaamheden worden uitgevoerd door verschillende partijen en zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Overlast

Wethouder Valentijn Brouwer (verkeer): ,,Ik ben blij dat we na lang wachten eindelijk kunnen starten met de herinrichting van de Rijksweg. Ik realiseer me dat de werkzaamheden grote invloed hebben op de omgeving; niet alleen voor de omwonenden maar voor alle gebruikers van die weg in en om ons dorp. Hoewel alles zoveel mogelijk op elkaar wordt afgestemd, kunnen we (over)last niet voorkomen. Ik ga ervan uit dat inwoners hiervoor begrip hebben. Uiteindelijk willen we dat de Rijksweg verkeersveiliger wordt voor alle gebruikers van de weg.’’

Planning werkzaamheden

Het werk wordt in vijf verschillende fasen uitgevoerd. Elke keer wordt een deel van de weg opnieuw ingericht. Fase 1 betreft het deel tussen de Zeeweg en de Zuidkerkenlaan. Dat duurt van 27 maart tot 12 mei. Daarna het deel tot de kruising Enterij van 16 mei tot 21 juli. Vervolgens tot en met de kruising Kerkweg van 14 juli tot 31 oktober. De twee laatste fasen zijn nog niet ingedeeld, maar zullen doorlopen tot in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Omleidingsroutes

Tot aan het einde van fase 5 wordt doorgaand verkeer in principe omgeleid via de A9 (Alkmaar – Uitgeest) en de N512 (Alkmaar – Egmond-Binnen – Castricum; Herenweg / Heereweg). Omleidingsroutes worden duidelijk aangegeven. Bestemmingsverkeer in Limmen wordt ter plekke geleid door het dorp, afhankelijk van de situatie ter plekke in de verschillende fasen.

Uitgesteld

De herinrichting van de Rijksweg stond oorspronkelijk gepland voor het najaar van 2022. Door verschillende oorzaken, waaronder het opnieuw uitvoeren van de stikstofberekening, is het project vertraagd. Afgelopen oktober is wel al een inloopavond georganiseerd voor inwoners van Limmen, waarin de plannen zijn geschetst en waarin veel vragen zijn beantwoord. Gemeente, hoofdaannemer, onderaannemers en diverse nutsbedrijven werken samen en zorgen voor actuele informatie aan omwonenden en andere doelgroepen.

Communicatie

De communicatie over de werkzaamheden wordt verzorgd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Voordat de werkzaamheden op 27 maart starten, ontvangen de omwonenden én ondernemers in de omgeving een brief van de aannemer met meer informatie over bijvoorbeeld de omleidingsroutes, het ophalen van afval, wat te doen bij calamiteiten en andere zaken. Verschillende middelen worden ingezet zoals een speciale webpagina, de BouwApp en bebording met de omleidingsroutes. Informatie is ook op www.castricum.nl/rijksweg te vinden. (Foto: Regio Media Groep)