Start duurzame wijk in Molendijk

Weer wapperde even de vlag van CALorie op het gemeentehuis. Nu voor de presentatie van de energie- en levensloopbestendigheidscans van woningen in de wijk Molendijk. Van een aantal woningen, representatief voor deze wijk, zijn er scans gemaakt met uitgebreide adviezen. Het combineren van energie en levensloopbestendigheid in één woningonderzoek is nieuw.

Het gaat om een lijst met maatregelen compleet met de grootte van besparing in het geval van energie en met de kosten om deze uit te voeren. Met de samenwerkende aannemers, installateurs en Libra Energy kon Manuel den Hollander namens CALorie weer een scherp aanbod doen voor aanschaf van zonnepanelen en nu ook voor woningverbetering. Wethouder Marcel Steeman toonde bij zijn openingswoord grote waardering voor aanpak en organisatie van dit eerste Duurzame Wijk initiatief om bewoners te informeren over en ondersteunen bij verduurzamen. Steeman zei dat er voor nog eens drie wijken zo’n actie zal worden georganiseerd. Piet Geerke: ,,Dat is hard nodig. We zullen immers met z’n allen de CO2-uitstoot moeten beperken en af moeten van het gebruik van fossiele energie. En langer prettig thuis wonen is niet alleen een wens van veel mensen, het wordt ook steeds meer een noodzaak door veranderingen in de zorg.” Ter illustratie van de energie-ambities vertoonde CALorie een video, gemaakt door Anton Visser, over de verbouwing van een woning naar Nul op de Meter: geen gas meer en elektriciteit van zonnepanelen. Het filmpje is te zien op www.calorieenergie.nl. Daar staan ook de rapporten die er van de scans zijn gemaakt onder Activiteiten>Duurzame Wijken. Men kan tot medio juli reageren.  Meer informatie via Manuel den Hollander: manuel@calorieenergie.nl.