Spouwankers woningen Molendijk onbetrouwbaar

Woningeigenaren in een deel van de wijk Molendijk in Castricum moeten hun zijgevel laten herstellen, omdat de kwaliteit van de spouwankers niet meer gegarandeerd kan worden. Slechte spouwankers kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente heeft onderzoek laten verrichten naar de kwaliteit van de spouwankers in een deel van de wijk Molendijk. De uitkomsten zijn  zodanig dat de gemeente 48 woningeigenaren vraagt om renovatieankers aan te laten brengen. Dat is nodig omdat de situatie nu niet voldoende veilig is. Aanleiding van dit alles waren twee incidenten waarbij een zijgevel gedeeltelijk instortte. De gemeente heeft een steekproef gedaan bij zes woningen in twee woonblokken van dezelfde woningen.

Spouwankers zijn metalen pennen die de buitenmuur verankeren aan de binnenmuur. Als ze hun werk niet meer doen, kan dat onveilige situaties opleveren. Onderzocht zijn het aantal spouwankers per vierkante meter, in hoeverre ze goed verankerd zijn en de mate van roest. De uitkomst is dat dat van alle onderzochte woningen ankers ernstig verroest zijn, slecht verankerd of onvoldoende in aantal, of een combinatie van deze factoren. Het probleem doet zich met name voor bij de kopgevels van hoekwoningen. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.castricum.nl/spouwankers.